Del dohodnine lahko – namesto državi – namenite živalim

Shutterstock.com
Še do konca decembra imate čas, da se odločite, če boste namenili do 0.5 % svoje dohodnine v humanitarne namene, sicer bo šel denar v državni proračun.

Približno tretjina davčnih zavezancev se odloči del (0.5 %) svoje dohodnine nameniti v humanitarne namene. V nasprotnem gre ta denar v državni proračun. Za vašo denarnico ni razlike, bodo pa donacije še kako vesele tudi živali v številnih društvih, kamor lahko odmerite dohodnino. Med njimi so med drugim DZZŽ Kranj, DZZŽ Ljubljana, Animal Angels, DZZŽ Maribor, DZZŽ Pomurja, Ambasadorji nasmeha …

Celoten letošnji seznam upravičencev pa najdete na:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE11648

Kako podam zahtevo?

Davčni zavezanci lahko podajo zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu, vendar pa obvezno do konca tekočega leta. Podatki o namenitvi dohodnine se štejejo za davčno tajnost. Vsak lahko določi do 5 upravičencev donacije, med katere razdeli svojih 0.5 % dohodnine.