Aktualno

Kakšne zakonodajne spremembe o odgovornem lastništvu so napovedali?

V začetku meseca so napovedali spremembe in dopolnitve predpisov, ki urejajo odgovorno lastništvo živali in predpisujejo dolžnosti skrbnikov živali. Kaj se obeta?

»Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira dvig standardov dobrobiti živali z aktivnim sooblikovanjem politik kmetijstva. Za dobrobit živali skrbimo tudi s finančno podporo, ki jo namenjamo zdravstvenemu varstvu živali, s tem krepimo tudi javno veterinarsko službo, kot eno izmed ključnih pri zagotavljanju dobrobiti živali v Sloveniji. Nenazadnje pa ministrstvo pripravlja tudi spremembe in dopolnitve predpisov, ki urejajo odgovorno lastništvo živali in predpisujejo dolžnosti skrbnikov živali. Snovanje zakonodaje, ki jo bo mogoče tudi izvajati, pa mora temeljiti na znanstvenih dognanjih, na stroki, sodobnih tehnoloških dosežkih in nenazadnje na najširšem dialogu,« je na dogodku ob Svetovnem dnevu živali med drugim izpostavila ministrica Irena Šinko.

Nekatere spremembe, ki urejajo odgovorno lastništvo živali, so že v veljavi. Kot so nam sporočili z UVHVVR, je to Novela Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), ki je bila sprejeta v lanskem letu in je vpeljala dodatne zahteve glede odgovornega lastništva živali.

“Podzakonski akti, ki še dodatno predpisujejo dolžnosti skrbnikov živali, pa so v postopku sprejemanja,” so še dodali na UVHVVR kot odgovor na vprašanje, katere spremembe in dopolnitve pripravljajo.

 

error: Kopiranje teksta ni mogoče.