Kdaj lahko inšpektor odredi odvzem psa?

Kdaj lahko inšpektor odredi odvzem psa? Se pri tem strogo drži zakonskih določil, ali upošteva tudi potrebe psa po socialnem stiku, sprehodih, miselnih izzivih …?

Kaj se zgodi z odvzetimi psi in koliko so jih v zadnjih letih odvzeli? Vsa ta vprašanja smo zastavili pristojnim inštitucijam, odgovor navajamo spodaj.

»V 43. členu Zakona o zaščiti živali je določeno, da ima uradni veterinar pravico začasno ali trajno odvzeti žival in prepovedati stike dosedanjemu skrbniku živali, če je to potrebno za zaščito živali v primeru kršitve določb Zakona o zaščiti živali. Za odvzete hišne živali, razen za živali prostoživečih vrst, uradni veterinar odredi namestitev v zavetišče, ki lahko žival takoj odda primernemu skrbniku oziroma ravna v skladu z 31. členom Zakona o zaščiti živali, to je usmrtitev po preteku 30-dnevnega bivanja,« odgovarjajo na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Poudarjajo, da mora pri presoji, kdaj so kršene določbe Zakona o zaščiti živali in spremljajočih predpisov, uradni veterinar preučiti vsa dejstva in okoliščine ter na njihovi osnovi odločiti o vsaki zadevi. »Gre za upravno-inšpekcijsko odločbo, ki je individualni pravni akt,« povedo in dodajo, da v zakonodaji potreba psa po socialnih stikih ni opredeljena kot pogoj ravnanja s psom. Dodajo, da ima uradni veterinar pravico odrediti zavetišču namestitev in oskrbo psa, ki ogroža okolico, če skrbnik ne odvrne splošne nevarnosti, ali ni znan ali dosegljiv. Evidence o tem, kaj se je zgodilo z odvzetimi psi, na UVHVVR nimajo.

Andreja Šalamun (iz rubrike Zakaj?Zato!, ki je redna rubrika revije Moj pes)