Pasji boji: Zloraba živali z namenom zaslužka

25. maja, 2020
»Pasji boji so grozljivo mučenje živali, saj psi živijo v povsem neprimernih pogojih, trenirajo jih na krute načine, potem pa se morajo med seboj boriti, tudi do smrti,« opozarja tudi Maša Cerjak Kastelic iz Društva za zaščito živali Ljubljana.

Poudarja, da je problematika običajno povezana tudi z drugimi prepovedanimi dejavnostmi, organizatorji pa se največkrat ukvarjajo z več nelegalnimi posli hkrati. S tem se strinja tudi Tone Hočevar, ki doda, da pri teh bojih vedno sodeluje tudi »kvazi oziroma priučen veterinar, ki poskrbi za rane zmagovalnih psov«.

Maša Cerjak Kastelic pravi, da na državni ravni niso zaznali resnejšega pristopa k problematiki in da je žal to eno od področij, kjer tudi ozaveščanje javnosti ne pomaga. Ne gre namreč za slabo ravnanje z živalmi zaradi nevednosti ali nepoučenosti o potrebah živali, ampak namensko, z namenom zaslužka.

Prepričana je, da tako tudi organizacije s področja zaščite živali nimajo veliko možnosti za spremembo na bolje in da bi bolj aktivno morale ukrepati uradne institucije, »ki imajo možnost in dolžnost ukrepati in tovrstno dejavnost preprečevati«.

Opozarja, da bi moral vsak posameznik, ki se sreča s pasjimi boji ali drugim neprimernim ravnanjem z živalmi, o tem nemudoma obvestiti pristojne, torej Policijo in UVHVVR.

Andreja Šalamun (celoten prispevek je bil objavljen v reviji Moj pes, april, maj 2020)