Piramida pasjih potreb

Ste že slišali za piramido pasjih potreb? Za potrebe psov jo je priredil italijanski pasji behaviorist Angelo Vaira.

Vaira je za potrebe psov priredil znano Maslowo piramido potreb. Psiholog Abraham Maslow je znan kot utemeljitelj hierarhije potreb po Maslowu, ki določa osnovne, nižje, in višje potrebe človeka, pri čemer je pomembno, da so najprej zadovoljene nižje, da lahko zadovoljimo višje.

Po Vairovi priredbi so najnižje na piramidi osnovne oziroma fiziološke potrebe (hrana, voda, kisik, počitek, gibanje in razmnoževanje).

Sledi potreba po varnosti, in sicer tako po fizični kot po socialni in psihični.

Naslednja na lestvici je potreba po pripadnosti in ljubezni (pes mora čutiti, da je del družine, čutiti se mora ljubljenega), sledi potreba po spoštovanju (dostojanstvo), nad njo je potreba po raznolikosti, ki zajema različne aktivnosti in zaposlitve, najvišje pa je potreba po uresničitvi potencialov, torej prepoznavanje pasjih talentov in njihovo izpolnjevanje.

Andreja Šalamun (del prispevka, ki je objavljen v aktualni številki revije Moj pes)