Aktualno

Poslanka podala pobudo za spremembo pravne definicije živali

Foto: Ana Francisconi / Pexels
Poslanka Socialnih demokratov (SD) Meira Hot je v začetku junija na Ministrstvo za pravosodje in na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovila poslansko pobudo za spremembo pravne definicije živali.

Ta namreč po sedaj veljavnem Stvarnopravnem zakoniku žival obravnava kot stvar. Hkrati s spremembo pravne definicije je treba po mnenju poslanke zagotoviti učinkovitejši nadzor in pregled nad stanjem ravnanja z živalmi v institucijah in pri posameznikih, kar je po njenem moč zagotoviti tudi preko posebnega akcijskega načrta.

Kot je objavila na svojem facebook profilu, je Meira Hot prepričana, da kljub spremembam zakonodaje s področja živali v zadnjem času vseeno nismo naredili dovolj. 15. člen Stvarnopravnega zakonika namreč še vedno določa, da je stvar samostojni telesni predmet, ki ga človek lahko obvladuje. »Potemtakem se v skladu s teorijo in sodno prakso med stvari štejejo tudi živali,« je dejala Meira Hot. Meni, da je treba to področje prevetriti, če želimo biti primerljivi z ostalimi državami, ki so prav v zadnjih letih uvedle poseben pravni položaj za živali.

»Ne gre le za kaprico ali zgolj namero za boljši status živali, kajti tudi Evropska unija priznava živalim poseben pomen, saj 13. člen Pogodbe o delovanju EU jasno določa, da so živali čuteča bitja,« poudarja poslanka. Prepričana je, da je zlasti v času, ko smo priča vedno številnejšim primerom grozovitega mučenja in zanemarjanja živali, nujna dopolnitev zakonodaje na način, da bo ta živali ščitila, kršilce pa primerno sankcionirala. Meni, da ta vsebina presega vidik prava, saj gre po njenem za moralo, za etiko in navsezadnje za odnos družbe do vprašanja primernega ravnanja z živalmi.

Aktivneje zaščititi živali kot čuteča bitja

Hotova je prepričana, da je »skrajni čas, da kot družba aktivneje pristopimo k zaščiti živali kot čutečih bitij, s tem da vklopimo vse mehanizme, tako pravne kot nadzorstvene, da preprečimo tragična in skrajno zavržna dejanja mučenja in slabega ravnanja z živalmi«. Ob vložitvi poslanske pobude je izrazila zadovoljstvo, da je Ministrstvo za pravosodje k tej problematiki pristopilo proaktivno, saj je prepričana, da mora biti skupni cilj, ne glede iz katere pozicije ga naslavljamo, dobrobit živali.

Poslanka je že lani podala tudi pobudo za spremembo zakonodaje, ki bi prepovedala prodajo, preprodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov.

 

error: Kopiranje teksta ni mogoče.