Aktualno

Tudi Slovenija na pomoč živalim iz Ukrajine

“Zaradi izrednih razmer v Ukrajini se začasno dovoli vstop teh živali,” danes sporoča Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Za kaj gre? Češka, Poljska, Madžarska in Slovaška so že sporočile, da dovolijo vstop živalim, tudi če nimajo urejenih dokumentov in ne izpolnjujejo siceršnjih zahtev (npr. čip, karantena, cepljenja…). Zdaj je to sporočila tudi Slovenija.

Kakšen je postopek v Sloveniji?

Slovenija ima kot država članica EU v skladu z zakonodajo Evropske Unije (EU) možnost, da v izjemnih primerih, kakor so nenadne naravne nesreče, politični nemiri ter druge vrste višje sile, ki prizadenejo lastnike hišnih živali, dovoli izjeme od izpolnjevanja zdravstvenih zahtev za netrgovske premike hišnih živali. Za takšne izjemne premike mora pristojni organ določiti pogoje, pod katerimi hišna žival med premikom ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi in živali. Za dovolitev odstopanja mora lastnik z vlogo predhodno zaprositi za  dovoljenje pristojnega organa, živali pa morajo po prihodu v Slovenijo ostati v izolaciji do izpolnjevanja zdravstvenih pogojev, zaradi varovanja zdravja ljudi in živali.

Zaradi izrednih razmer v Ukrajini, se začasno dovoli vstop teh živali na podlagi izpolnjene vloge in pod pogoji, ki so navedeni v vlogi, da se zagotovi, da vstop teh živali v EU ne predstavlja tveganja za vnos/prenos stekline.

Za sprejem vlog je na GU UVHVVR vzpostavljena kontaktna točka: pets-crisisUA.uvhvvr@gov.si . Kontaktna točka bo sprejela vlogo in jo posredovala na elektronski naslov pristojnega OU, za naslov, ki ga bo navedel lastnik živali na vlogi. Lastnik živali mora po prihodu na navedeni naslov o temu nemudoma obvestiti pristojni Območni urad UVHVVR na elektronski naslov.  Po prihodu živali na namembno mesto bo le ta v izolaciji do izpolnjevanja splošnih pogojev za vstop v EU v skladu z Uredbo 576/2013/EU, kakor bo določeno v odločbi OU  (označevanje, cepljenje, test titracije).

Na pomoč živalim tudi druge organizacije

SVSP – Slovenian Vets for Stray Pets so se odločili pomagati z začasno brezplačno namestitvijo in veterinarsko oskrbo z živali, ki bodo prišle z  begunci. Pripravljeni so pomagati tudi z veterinarskimi storitvami in zdravili za živali, ki jih lahko pošljejo v druge države – za pomoč se lahko obrnejo na 00386 40 346 685 ali zavodsvsp@gmail.com.

Mnogi se ne želijo ločiti od živali in jih bodisi ne bodo zapustili, bodisi pa vzeli s seboj (v tem primeru mnogi niso imeli časa za pripravo na evakuacijo), zato bo taka pomoč gotovo dobrodošla.

error: Kopiranje teksta ni mogoče.