KD Velenje: Čas je, da pse prenehamo “ubijati z ljubeznijo”

V Šaleški dolini že dobrih 45 let deluje Kinološko društvo Velenje. V društvu največji poudarek dajejo šolanju mladih psov, problematičnih psov in seveda tudi tistih psov in vodnikov, ki želijo še kaj več, kot samo opraviti izpit … 

Morda tekmovati in psu ponuditi izražanje zanj tipičnih nagonov. Delovati ne samo, kadar pride do težavnih situacij, ampak delovati proaktivno ter javnost osveščati in obveščati o pravilnem načinu socializacije in šolanja psa.

Psa je treba dojemati kot žival

Število psov v urbanem okolju narašča in v društvu opažajo, da lastniki psov dostikrat dojemajo svoje pasje ljubljenčke kot družinske člane. To ni narobe, vendar pa dostikrat prihaja do počlovečenja psov in s tem napačnega vedenja le-teh.

»Če je bilo v preteklosti nekaj normalnega, da je pes privezan na verigi, živel zunaj, v neprimernem bivalnem okolju, je tega sicer bistveno manj. So pa nastale drugačne, prav tako za psa travmatične in neprimerne situacije. Psi so sicer v stanovanjih, vendar zaradi neprimerne vzgoje lastnika postanejo asocialni, agresivni, zbolevajo zaradi neprimerne hrane, tudi neprimerno negovani. Lahko bi rekli, da jih na neki način “ubijamo z ljubeznijo”. Zato je izrednega pomena komunikacija med kinologi, inštruktorji, družbo in lastniki psov, da je treba psa dojemati, kot žival in se naučiti njihovega jezika in obnašanja,« razložijo v Kinološkem društvu Velenje.

Foto: arhiv KD Velenje

Želijo si več sodelovanja in izobraževanj za inštruktorje

Kot mnoga druga si tudi velenjsko društvo želeli še več sodelovanja s Kinološko zvezo Slovenije, z več seminarji na različnih področjih. »Ne samo o metodah šolanja in socializacije, ampak tudi, kako pristopati in podajati znanje vodnikom. Konkretno si želimo več izobraževanj inštruktorjev, kako šolati v skupini, delo s problematičnimi psi itd.«

Koristile bi tudi akcije izobraževanj s področja kinologije pod okriljem Zveze in Kinoloških društev po vsej državi, ki bi bile namenjene širši javnosti (vrtci, šole, društva …). »S tem bi morda tudi oslabili vse t. i. komercialne pasje šole, ki dostikrat za visoko ceno (ne samo drago tečajnino, ampak tudi z neprimerno izšolanimi in nesocializiranimi psi) poberejo tiste vodnike, ki želijo biti v trendu in s permisivno vzgojo vzgojiti psa. Smiselno bi bilo vzpostaviti zakonodajo in nadzor s področja šolanja psov in delovanja pasjih šol.«

Več slovenskih kinoloških društev pa najdete TULE.

ŠKD Žiri: Pred nakupom psa se pozanimajte o njegovih prirojenih lastnostih in potrebah

V Žireh deluje Športno kinološko društvo od leta 2010.  V društvu največ pozornosti namenjajo šolanju reševalnih psov.

Še posebej pa jih veseli, da se veliko lastnikov psov odloči za pasjo šolo in ko po koncu šolanja vidijo, da so od izobraževanja veliko odnesli.

Posvetovanje pred nakupom psa

Še vedno pa se zgodi, da si nekateri lastniki zase izberejo neprimernega psa. »Zato bi bilo super, da bi nas kontaktirali pred nakupom psa in se pozanimali, kaj lahko od novega družinskega člana pričakujejo. Pred nakupom se je dobro poglobiti tudi v lastnosti, ki jih določene pasme psov s seboj že prinesejo na svet,« svetujejo v Športno kinološkem društvu Žiri.

Foto: Simon Trček

Želijo si večji poligon in boljše sodelovanje

Za konec so nam zaupali, da si želijo večji poligon, kjer bi lahko začeli še s kakšno dodatno disciplino, kot na primer Rally obedience in Agility. »Tudi boljši posluh s strani občine do našega delovanja bi nam še kako prav prišel.«

Več slovenskih kinoloških društev pa najdete TULE.

KD Kočevje: Psi si zaslužijo vso našo ljubezen, a ne pozabimo psu dovoliti biti pes

V Kočevju so Kinološko društvo ustanovili leta 1985. V društvu največ pozornosti namenjajo pravilni vzgoji psov, odnosu med vodnikom in psom, vedenju psa in širjenju kinologije nasploh v lokalnem okolju.

Psi so preveč počlovečeni

Na tečajih opažajo, da lastniki svoje kosmatince vse preveč počlovečijo. »Seveda si psi zaslužijo vso našo ljubezen, saj nam jo v isti meri tudi vračajo. Vendar pa moramo vedeti, da je pes žival, zver. To ni naš otrok. Psu moramo dovoliti biti pes in zagotoviti pasje potrebe in njihove nagone,« so jasni v Kinološkem društvu Kočevje.

Foto: arhiv KD Kočevje

Za konec so izrazili še željo, da bi bilo super, da bi tudi v Sloveniji imeli na razpolago različna izobraževanja na področju šolanja, vzgoje ali socializacije psov.

 

Več slovenskih kinoloških društev pa najdete TULE.

 

ŠKD Postojna: Pogrešajo nadzor, kdo lahko izobražuje druge

V Postojni Športno kinološko društvo deluje od leta 1994. V društvu dajejo poudarek na vzgojo, šolanje in socializacijo psov ter izobraževanju njihovih skrbnikov in družinskih članov.

Sodelujejo pa tudi na raznih dogodkih in prireditvah, kjer kinologijo predstavljajo širši javnosti.

Opažajo vse bolj odgovorne lastnike psov

Pozitivne spremembe opažajo, da se vedno več ljudi zaveda pomembnosti odgovornega lastništva psa, njegove vzgoje, šolanja, socializacije in veterinarske oskrbe. »Vsekakor bi se na tem področju skozi različna izobraževanja javnosti, kinološke dogodke in predavanja dalo še marsikaj postoriti.«

foto Milan Murovec

Na drugi strani pa je »veliko ljudi, ki se s kinologijo ukvarjajo ljubiteljsko in brez prave izobrazbe širijo svoje znanje med druge.« V Športno kinološkem društvu Postojna zato pogrešajo nadzor nad tem, kdo lahko izobražuje druge, organizira tečaje, itd.

Več slovenskih kinoloških društev pa najdete TULE.

KD Storžič: Želijo si lastnega zemljišča za ureditev poligona

Že od leta 1976 deluje Kinološko društvo Storžič, na začetku še kot Kinološko društvo Tržič, od leta 2006 pa je zaveden kot Kinološko društvo Storžič.

V društvu dajejo največji poudarek na izobraževanje lastnikov psov, na socializacijo psov, na pravilno komunikacijo s psom ter krepitvi odnosa vodnik-pes.

Opažajo, da glede na veliko število psov, se jih še vedno premalo udeleži tečajev in izobraževanja. »Posledica je slaba socializacija psov in ljudi.«

foto Marina Valjavec

Želijo si več posluha lokalne skupnosti in občine

Kot so nam povedali v Kinološkem društvu Storžič pogrešajo predvsem lastno zemljišče, primerne velikosti, na katerem bi uredili poligon, za nemoteno delovanje društva. »Trenutno se srečujemo z velikim problemom glede pridobivanja dovoljenj za različne prireditve, saj je trenutno zemljišče na katerem stoji poligon, v najemu. V ta namen bi potrebovali več posluha lokalne skupnosti in občine, pri uresničevanju ciljev društva.«

Več slovenskih kinoloških društev pa najdete TULE.

ŠKD Emona omogoča tudi tečaje in treninge kinološke discipline FCI Obedience

Mlado športno kinološko društvo Emona je bilo v Ljubljani ustanovljeno leta 2013.

V društvu nudijo izobraževanja in športne aktivnosti tako za lastnike kot pse. Sicer pa so prvo in trenutno edino društvo, ki v Sloveniji ponuja tečaje in treninge priznane in zahtevne kinološke discipline FCI Obedience, ki je pri nas šele na začetku svojega razmaha.

Izbor psa po videzu vse bolj priljubljen

V splošnem opažajo vse boljšo skrb za pse ter uporabo metod učenja, ki so bolj prilagojene pasjemu načinu razumevanja. Na drugi strani pa opažajo, da si lastniki želijo instant rezultatov ter izbirajo psa glede na videz. »Pse izbirajo zgolj po zunanjem izgledu in ne po pasemski in karakterni primernosti za določen način življenja.«

Pogrešajo zakonsko urejenost na področju šolanja in delovanja pasjih šol

Pasjo šolo lahko danes odpre prav vsak, ki (misli da) ima nekaj znanja in ograjen travnik oz. ima možnost delovanja na kakšnem manj frekventnem parkirišču. »Takšen način delovanja pasjih šol tečajnikom ne daje nikakršnega zagotovila v zvezi s strokovnostjo t.i. inštruktorjev in uporabo primernih metod šolanja,« povedo v Športno kinološkem društvu Emona.

Foto: arhiv ŠKD Emona

Zato predlagajo, da bi morala država, s pomočjo krovne organizacije Kinološke zveze Slovenije postaviti temeljne zahteve in pogoje za delovanje pasjih šol in pridobivanje inštruktorskih licenc. »Posledično bi bilo treba poskrbeti tudi za redno izobraževanje inštruktorjev, ki vodijo tečaje – ne samo v disciplini, ki jo poučujejo, temveč tudi na splošno,« zaključijo v ljubljanskem društvu.

Več slovenskih kinoloških društev pa najdete TULE.

ŠKD Bela krajina: Lastniki delajo napako, ko psu nudijo vse možno ugodje

Na pobudo nekaj kinologov iz Bele krajine je bilo Športno kinološko društvo Bela krajina ustanovljeno leta 1989.

 V društvu dajejo največji poudarek vzgoji, vzreji in šolanju psov, ozaveščanju ljudi glede odgovornosti lastnika do psa in vključevanju mladih v društvene aktivnost.

 Imeti psa je velika odgovornost

Kot pravijo v društvu, opažajo, da se vse več ljudi zaveda, da pes ni samo žival, ki je privezana na verigi ali v pesjaku cel dan, ampak predstavlja veliko odgovornost. »Ljudje se zavedajo, da se je potrebno s psom ukvarjati, ga vzgajati, socializirati in šolati,« povedo v Športno kinološkem društvu Bela krajina.

Na drugi strani pa opažajo tudi počlovečenje psa, ko se mu omogoča vse več ugodja (ko dobi in lahko počne, kar želi). »S tem delamo veliko napako, saj pes misli da je glavni oz. da je nadrejeni, kar privede do nesodelovanja psa z lastnikom in svojeglavosti. Zavedati se moramo, da je pes še vedno primitivno bitje in živi po nagonih narave, ki so mu pisane v genih,« opozorijo v belokranjskem društvu. Dodajo pa še, da si veliko ljudi omisli psa namesto otroka in z njim delajo kot z otrokom, s čimer nehote škodujejo psu.

Foto arhiv ŠKD Bela Krajina

Želijo si več sodelovanja in ozaveščenosti

V prihodnosti si v Športno kinološkem društvu Bela krajina želijo več sodelovanja in zanimanja Kinološke zveze Slovenije za svoje člane – kinološka društva. »Trenutno zveza ne kaže nobenega zanimanja za društva kot le pobiranje članarin, ki pa niso majhne.« Hkrati pa si želijo tudi, da se bo izboljšala ozaveščenost lastnikov psov glede vzgoje in dolžnosti do štirinožnih prijateljev (npr. pospravljanje iztrebkov).

Več slovenskih kinoloških društev pa najdete TULE.

ŠKD Tolmin: Vse več vodnikov psov si želi osnovno šolanje še nadgraditi

V zgornjem Posočju ima Športno kinološko društvo Tolmin že dolgoletno tradicijo, saj je bilo ustanovljeno leta 1986. Sedem let kasneje je bila znotraj društva ustanovljena tudi Enota reševalnih psov Tolmin.

Šolanje v društvu temelji na pozitivni motivaciji, kar pomeni, da psi in njihovi vodniki v šolanju uživajo. Poudarek je na šolanju v varnem okolju na društvenem poligonu, od koder tečajniki pridobljeno znanje prenesejo v urbano okolje.

Pes ni več samo čuvaj na kmetiji, ampak družinski član

Zadnja leta je postalo moderno imeti psa, seveda je korona čas temu še dodatno pripomogel. »Opažamo, da pes že dolgo ni več čuvaj na kmetiji ali samostojni sprehajalec po mestu. Psi so postali naši družinski člani, z lastniki gredo na pijačo v mesto, na dopust na morje ali v hribe, na izlet z vlakom, zato je pomembna socializacija psa in tega se ljudje vedno bolj zavedajo,« povedo v Športno kinološkem društvu Tolmin.

Dodajo še, da je vedno več vodnikov, ki zaključijo osnovno šolanje poslušnosti in si želijo nadaljnjega šolanja, kar je zelo pozitivna sprememba v zadnjih letih.

foto Tanja Zlodej Čušin

V ŠKD Tolmin si želijo sprememb pri odprtju pasjih šol

V prihodnosti si želijo, da bi spremenili pogoje za odprtje pasje šole, »saj jo danes lahko odpre že čisto vsak, ki ima enega psa ali pa niti to ne in se mu zdi, da bi lahko vodil pasje tečaje«.

 

Več slovenskih kinoloških društev pa najdete TULE.

 

KD Duplica: Pravi odnos s psom doprinese veliko v naša življenja

Kinološko društvo Duplica je bilo ustanovljeno leta 2000. Od ustanovitve naprej si v društvu prizadevajo, da skozi vse leto na poligonu potekajo koristne aktivnosti za pse in njihove vodnike.

Poslanstvo društva je, da spodbujajo sodelovanje vodnika in psa s ciljem, da je njuno sobivanje zabavno, zanimivo, aktivno in čim bolj kakovostno. Poudarek dajejo pozitivni motivaciji in uporabi sodobnih metod šolanja.

Pes spremeni naše življenje

Obdobje izolacije in ukrepov zaradi pandemije je prineslo tudi številne nepremišljene nakupe psov. »Ljudje se vse preveč odločajo za nakup psa na osnovi videza, popularnosti pasme ali celo za nakup psa pasme, ki je postala statusni simbol. Pri tem pa pozabljajo, kako pomembno je poznavanje pasme, njenega izvora in čemu je bila izbrana pasma primarno namenja. Z nepremišljenimi nakupi je zanemarjeno tudi poznavanje zahtev in potreb psa ter nagonom po katerih se pes ravna,« pojasnijo v Kinološkem društvu Duplica.

foto Maja Rokavec

Po drugi strani pa so v tem dvoletnem obdobju opazili tudi pozitivne spremembe. »Vedno več lastnikov psov se zaveda, koliko kvalitet prinese v naša življenja pravi odnos s psom, zato se jih vedno več odloča za nadaljevanje osnovnega šolanja, saj si želijo s psom preživeti čas aktivno in kakovostno, z vključitvijo v razne športne kinološke discipline.«

 Želijo si več pomoči

V Kinološkem društvu Duplica se zavedajo, da so najprej vodniki psov – inštruktorji tisti, ki s svojim vzgledom izobražujejo okolico (tudi izven poligona). »Vseeno pa bi si želeli pomoči in podpore tudi s strani občinskih organov in sicer v obliki osveščanja, kako do kvalitetnega bivanja s pasjimi ljubljenčki.«

 

Več slovenskih kinoloških društev predstavljamo TULE.

ŠKD Železniki: Skrbijo za vzgojo psov in njihovih lastnikov

Med prvimi kinološkimi društvi v Sloveniji je bilo ustanovljeno leta 1958 tudi Kinološko društvo Škofja Loka kot Klub za vzrejo športnih in službenih psov Gorenjske. Kasneje je društvo pridobilo zdajšnji naziv – Športno kinološko društvo Železniki.

V društvu dajejo poudarek vzgoji in šolanju psov, predvsem pa vzgoji njihovih lastnikov, kako sobivati v današnji družbi. Poleg šolanja psov pa že tradicionalno gostijo tudi klubsko razstavo za pasmo nemški bokser, ki poteka vsako leto konec avgusta.

Foto: arhiv ŠKD Železniki

Populacija psov se povečuje, ne pa tudi zavest o lepo vzgojenem štirinožnem prijatelju

Kot povedo v Športno kinološkem društvu Železniki, opažajo, da se populacija psov veča, žal pa ne tudi zavest po lepo vzgojenem psu in s tem želja po obisku pasje šole.

Več slovenskih kinoloških društev pa TULE.