ŠKD Postojna: Pogrešajo nadzor, kdo lahko izobražuje druge

V Postojni Športno kinološko društvo deluje od leta 1994. V društvu dajejo poudarek na vzgojo, šolanje in socializacijo psov ter izobraževanju njihovih skrbnikov in družinskih članov.

Sodelujejo pa tudi na raznih dogodkih in prireditvah, kjer kinologijo predstavljajo širši javnosti.

Opažajo vse bolj odgovorne lastnike psov

Pozitivne spremembe opažajo, da se vedno več ljudi zaveda pomembnosti odgovornega lastništva psa, njegove vzgoje, šolanja, socializacije in veterinarske oskrbe. »Vsekakor bi se na tem področju skozi različna izobraževanja javnosti, kinološke dogodke in predavanja dalo še marsikaj postoriti.«

foto Milan Murovec

Na drugi strani pa je »veliko ljudi, ki se s kinologijo ukvarjajo ljubiteljsko in brez prave izobrazbe širijo svoje znanje med druge.« V Športno kinološkem društvu Postojna zato pogrešajo nadzor nad tem, kdo lahko izobražuje druge, organizira tečaje, itd.

Več slovenskih kinoloških društev pa najdete TULE.

KD Storžič: Želijo si lastnega zemljišča za ureditev poligona

Že od leta 1976 deluje Kinološko društvo Storžič, na začetku še kot Kinološko društvo Tržič, od leta 2006 pa je zaveden kot Kinološko društvo Storžič.

V društvu dajejo največji poudarek na izobraževanje lastnikov psov, na socializacijo psov, na pravilno komunikacijo s psom ter krepitvi odnosa vodnik-pes.

Opažajo, da glede na veliko število psov, se jih še vedno premalo udeleži tečajev in izobraževanja. »Posledica je slaba socializacija psov in ljudi.«

foto Marina Valjavec

Želijo si več posluha lokalne skupnosti in občine

Kot so nam povedali v Kinološkem društvu Storžič pogrešajo predvsem lastno zemljišče, primerne velikosti, na katerem bi uredili poligon, za nemoteno delovanje društva. »Trenutno se srečujemo z velikim problemom glede pridobivanja dovoljenj za različne prireditve, saj je trenutno zemljišče na katerem stoji poligon, v najemu. V ta namen bi potrebovali več posluha lokalne skupnosti in občine, pri uresničevanju ciljev društva.«

Več slovenskih kinoloških društev pa najdete TULE.

ŠKD Emona omogoča tudi tečaje in treninge kinološke discipline FCI Obedience

Mlado športno kinološko društvo Emona je bilo v Ljubljani ustanovljeno leta 2013.

V društvu nudijo izobraževanja in športne aktivnosti tako za lastnike kot pse. Sicer pa so prvo in trenutno edino društvo, ki v Sloveniji ponuja tečaje in treninge priznane in zahtevne kinološke discipline FCI Obedience, ki je pri nas šele na začetku svojega razmaha.

Izbor psa po videzu vse bolj priljubljen

V splošnem opažajo vse boljšo skrb za pse ter uporabo metod učenja, ki so bolj prilagojene pasjemu načinu razumevanja. Na drugi strani pa opažajo, da si lastniki želijo instant rezultatov ter izbirajo psa glede na videz. »Pse izbirajo zgolj po zunanjem izgledu in ne po pasemski in karakterni primernosti za določen način življenja.«

Pogrešajo zakonsko urejenost na področju šolanja in delovanja pasjih šol

Pasjo šolo lahko danes odpre prav vsak, ki (misli da) ima nekaj znanja in ograjen travnik oz. ima možnost delovanja na kakšnem manj frekventnem parkirišču. »Takšen način delovanja pasjih šol tečajnikom ne daje nikakršnega zagotovila v zvezi s strokovnostjo t.i. inštruktorjev in uporabo primernih metod šolanja,« povedo v Športno kinološkem društvu Emona.

Foto: arhiv ŠKD Emona

Zato predlagajo, da bi morala država, s pomočjo krovne organizacije Kinološke zveze Slovenije postaviti temeljne zahteve in pogoje za delovanje pasjih šol in pridobivanje inštruktorskih licenc. »Posledično bi bilo treba poskrbeti tudi za redno izobraževanje inštruktorjev, ki vodijo tečaje – ne samo v disciplini, ki jo poučujejo, temveč tudi na splošno,« zaključijo v ljubljanskem društvu.

Več slovenskih kinoloških društev pa najdete TULE.

ŠKD Bela krajina: Lastniki delajo napako, ko psu nudijo vse možno ugodje

Na pobudo nekaj kinologov iz Bele krajine je bilo Športno kinološko društvo Bela krajina ustanovljeno leta 1989.

 V društvu dajejo največji poudarek vzgoji, vzreji in šolanju psov, ozaveščanju ljudi glede odgovornosti lastnika do psa in vključevanju mladih v društvene aktivnost.

 Imeti psa je velika odgovornost

Kot pravijo v društvu, opažajo, da se vse več ljudi zaveda, da pes ni samo žival, ki je privezana na verigi ali v pesjaku cel dan, ampak predstavlja veliko odgovornost. »Ljudje se zavedajo, da se je potrebno s psom ukvarjati, ga vzgajati, socializirati in šolati,« povedo v Športno kinološkem društvu Bela krajina.

Na drugi strani pa opažajo tudi počlovečenje psa, ko se mu omogoča vse več ugodja (ko dobi in lahko počne, kar želi). »S tem delamo veliko napako, saj pes misli da je glavni oz. da je nadrejeni, kar privede do nesodelovanja psa z lastnikom in svojeglavosti. Zavedati se moramo, da je pes še vedno primitivno bitje in živi po nagonih narave, ki so mu pisane v genih,« opozorijo v belokranjskem društvu. Dodajo pa še, da si veliko ljudi omisli psa namesto otroka in z njim delajo kot z otrokom, s čimer nehote škodujejo psu.

Foto arhiv ŠKD Bela Krajina

Želijo si več sodelovanja in ozaveščenosti

V prihodnosti si v Športno kinološkem društvu Bela krajina želijo več sodelovanja in zanimanja Kinološke zveze Slovenije za svoje člane – kinološka društva. »Trenutno zveza ne kaže nobenega zanimanja za društva kot le pobiranje članarin, ki pa niso majhne.« Hkrati pa si želijo tudi, da se bo izboljšala ozaveščenost lastnikov psov glede vzgoje in dolžnosti do štirinožnih prijateljev (npr. pospravljanje iztrebkov).

Več slovenskih kinoloških društev pa najdete TULE.

ŠKD Tolmin: Vse več vodnikov psov si želi osnovno šolanje še nadgraditi

V zgornjem Posočju ima Športno kinološko društvo Tolmin že dolgoletno tradicijo, saj je bilo ustanovljeno leta 1986. Sedem let kasneje je bila znotraj društva ustanovljena tudi Enota reševalnih psov Tolmin.

Šolanje v društvu temelji na pozitivni motivaciji, kar pomeni, da psi in njihovi vodniki v šolanju uživajo. Poudarek je na šolanju v varnem okolju na društvenem poligonu, od koder tečajniki pridobljeno znanje prenesejo v urbano okolje.

Pes ni več samo čuvaj na kmetiji, ampak družinski član

Zadnja leta je postalo moderno imeti psa, seveda je korona čas temu še dodatno pripomogel. »Opažamo, da pes že dolgo ni več čuvaj na kmetiji ali samostojni sprehajalec po mestu. Psi so postali naši družinski člani, z lastniki gredo na pijačo v mesto, na dopust na morje ali v hribe, na izlet z vlakom, zato je pomembna socializacija psa in tega se ljudje vedno bolj zavedajo,« povedo v Športno kinološkem društvu Tolmin.

Dodajo še, da je vedno več vodnikov, ki zaključijo osnovno šolanje poslušnosti in si želijo nadaljnjega šolanja, kar je zelo pozitivna sprememba v zadnjih letih.

foto Tanja Zlodej Čušin

V ŠKD Tolmin si želijo sprememb pri odprtju pasjih šol

V prihodnosti si želijo, da bi spremenili pogoje za odprtje pasje šole, »saj jo danes lahko odpre že čisto vsak, ki ima enega psa ali pa niti to ne in se mu zdi, da bi lahko vodil pasje tečaje«.

 

Več slovenskih kinoloških društev pa najdete TULE.

 

KD Duplica: Pravi odnos s psom doprinese veliko v naša življenja

Kinološko društvo Duplica je bilo ustanovljeno leta 2000. Od ustanovitve naprej si v društvu prizadevajo, da skozi vse leto na poligonu potekajo koristne aktivnosti za pse in njihove vodnike.

Poslanstvo društva je, da spodbujajo sodelovanje vodnika in psa s ciljem, da je njuno sobivanje zabavno, zanimivo, aktivno in čim bolj kakovostno. Poudarek dajejo pozitivni motivaciji in uporabi sodobnih metod šolanja.

Pes spremeni naše življenje

Obdobje izolacije in ukrepov zaradi pandemije je prineslo tudi številne nepremišljene nakupe psov. »Ljudje se vse preveč odločajo za nakup psa na osnovi videza, popularnosti pasme ali celo za nakup psa pasme, ki je postala statusni simbol. Pri tem pa pozabljajo, kako pomembno je poznavanje pasme, njenega izvora in čemu je bila izbrana pasma primarno namenja. Z nepremišljenimi nakupi je zanemarjeno tudi poznavanje zahtev in potreb psa ter nagonom po katerih se pes ravna,« pojasnijo v Kinološkem društvu Duplica.

foto Maja Rokavec

Po drugi strani pa so v tem dvoletnem obdobju opazili tudi pozitivne spremembe. »Vedno več lastnikov psov se zaveda, koliko kvalitet prinese v naša življenja pravi odnos s psom, zato se jih vedno več odloča za nadaljevanje osnovnega šolanja, saj si želijo s psom preživeti čas aktivno in kakovostno, z vključitvijo v razne športne kinološke discipline.«

 Želijo si več pomoči

V Kinološkem društvu Duplica se zavedajo, da so najprej vodniki psov – inštruktorji tisti, ki s svojim vzgledom izobražujejo okolico (tudi izven poligona). »Vseeno pa bi si želeli pomoči in podpore tudi s strani občinskih organov in sicer v obliki osveščanja, kako do kvalitetnega bivanja s pasjimi ljubljenčki.«

 

Več slovenskih kinoloških društev predstavljamo TULE.

ŠKD Železniki: Skrbijo za vzgojo psov in njihovih lastnikov

Med prvimi kinološkimi društvi v Sloveniji je bilo ustanovljeno leta 1958 tudi Kinološko društvo Škofja Loka kot Klub za vzrejo športnih in službenih psov Gorenjske. Kasneje je društvo pridobilo zdajšnji naziv – Športno kinološko društvo Železniki.

V društvu dajejo poudarek vzgoji in šolanju psov, predvsem pa vzgoji njihovih lastnikov, kako sobivati v današnji družbi. Poleg šolanja psov pa že tradicionalno gostijo tudi klubsko razstavo za pasmo nemški bokser, ki poteka vsako leto konec avgusta.

Foto: arhiv ŠKD Železniki

Populacija psov se povečuje, ne pa tudi zavest o lepo vzgojenem štirinožnem prijatelju

Kot povedo v Športno kinološkem društvu Železniki, opažajo, da se populacija psov veča, žal pa ne tudi zavest po lepo vzgojenem psu in s tem želja po obisku pasje šole.

Več slovenskih kinoloških društev pa TULE.

ŠKK Lepo vzgojen pes: psom, kar potrebujejo, ljudem, kar želijo

Športno kinološki klub, ki deluje že več kot 20 let, je lani zamenjal vodstvo in ime: v Lepo vzgojen pes.

Največji poudarek dajejo vzgoji in socializaciji mladih psov, ter pomoči lastnikom s težavnimi psi.

Odnos do psov se je spremenil

Povedo nam, da se število psov veča in s tem tudi zavedanje, da pes mora biti v urbanem okolju primerno vzgojen. »Odnos ljudi do psov se je zelo spremenil in psi so postali skoraj enakopravni družinski člani, z vso ljubeznijo, ki si jo zaslužijo. Vedno več ljudi se s psom odpravlja v pasjo šolo in se trudijo z njim vzpostaviti lep odnos.«

Žal pa se je s povečanjem števila psov, povečalo tudi število nestrpnih ljudi, ki si želijo instantnih rezultatov, psa, s katerim bo treba minimalno delati in se z njim ukvarjati. »Hitro obupajo oz. se začnejo pritoževati nad svojimi psi, kljub temu, da so sami krivi za določena vedenja. Vse več ljudi si kupi psa iz nekega pomanjkanja, ne da bi se zavedali, da ima pes svoje potrebe in nagone. Psa imamo lahko najraje na svetu, ampak to pomeni, da damo njegove potrebe pred naše, česar pa žal še vedno večina ljudi ne razume in s psom ravna kot z otrokom,« pove Lea Miklobušec iz kluba Lepo vzgojen pes.

Vsak ima lahko pasjo šolo – želijo si več nadzora in izobraževanj

Jutri se lahko nekdo, ki nikoli ni imel psa odloči, da bo odprl pasjo šolo in dela brez obveznih izobraževanj, brez licence, brez znanja in zahtev … »Inštruktorji smo zaradi tega primorani iskati znanje drugje, jaz osebno sem se leta izobraževala v tujini na različnih področjih kinologije (ne le šolanja),« opiše trenutno situacijo sogovornica.

 

Koroško KD: Porast lastnikov psov pa tudi vse več zapuščenih psov

Kinološko društvo na Koroškem deluje od leta 1980. Najpomembnejša dejavnost v društvu so še vedno tečaji šolanja psov, ki potekajo na poligonu društva in v urbanem okolju.

Tečaje organizirajo dvakrat letno, in sicer spomladi in jeseni. Lastnikom se trudijo ponuditi čim več, zato so njihovi tečaji različni glede na starost psa, zavedajo pa se, da nekateri potrebujejo tudi individualni pristop.

Opažajo porast zapuščenih psov in premalo medsebojnega delovanja institucij

Kot nam povedo v Koroškem kinološkem društvu , v zadnjih letih opažajo porast lastnikov psov ter več zapuščenih psov, kar jih izredno žalosti. »Veseli smo, kadar pes postane družinski član, za katerega skrbijo odgovorni lastniki.«

»Na področju našega delovanja pogrešamo predvsem vključenost drugih institucij in medsebojnega sodelovanja, večjo podporo povezanih organizacij,« so jasni v društvu, saj si želijo, da bi ljudje znali ceniti njihov trud, delo in veselje do dela s psi.

Več predstavitev kinoloških društev pa TULE.

KD Domžale: Obisk tečaja za boljše sodelovanje med vodnikom in psom

V Domžalah je bilo kinološko društvo ustanovljeno leta 1978. Največji poudarek v KD Domžale dajejo kakovostni izvedbi tečajev in izobraževanju tako tečajnikov kot inštruktoric in inštruktorjev.

Obenem pri njih prevladuje skupinski duh, saj se zavedajo, da so skupaj ena velika ‘pasja’ družina ter da društvo lahko dobro deluje le, če dobro deluje vsak posameznik.

Še posebej v mestih sta ustrezna vzgoja ter socializacija psa ključni

V Kinološkem društvu Domžale ) pravijo, da je lepo opazovati, kako se s časom odnos do psov spreminja na bolje. »Ljudje so vedno bolj ozaveščeni o potrebah psov in prednostih šolanja, zato se povečujejo tudi vpisi na tečaje. Vedno več psov živi v mestih, kjer sta ustrezna vzgoja ter socializacija psa ključni, če želimo s svojim ljubljenčkom uspešno sobivati in sodelovati.«

Čistokrvni psi brez rodovnika ne obstajajo

Opazili pa so tudi trend kupovanja ‘čistokrvnih psov brez rodovnika’ z namenom kupovanja najcenejšega možnega mladička. »Na tem mestu moramo poudariti, da ‘čistokrvni pes brez rodovnika’ ne obstaja in je to samo slepilo za prepričevanje potencialnih kupcev. Gre za nevarno početje, saj se s tem spodbuja rast pasjih farm, v katerih se s psi dela neprimerno, cilj omenjenih farm pa je samo hiter zaslužek. Obenem pa se velikokrat zgodi, da razliko v ceni med rodovniškim psom in ‘čistokrvnim’ mešancem pustimo pri veterinarju, saj imajo takšni psi nemalokrat precej zdravstvenih težav. Če se že odločamo za nakup psa brez rodovnika, pomislimo tudi o posvojitvi le-tega iz zavetišča – s tem lahko enemu psu na bolje spremenimo njegovo celotno življenje,« razložijo situacijo v domžalskem društvu.

foto Darja Jakšič

Želijo si obveznega tečaja za vse lastnike novih psov

Za konec pa so še izpostavili, da bi si želeli uvedbo obveznega tečaja, ki bi ga moral opraviti vsak lastnik z novim psom. »V praksi pri delu z lastniki in psi opažamo, da obisk tečaja z (mladim) psom privede do boljšega sodelovanja med vodnikom in štirinožnim kosmatincem, boljšega razumevanja pasjega vedenja in njihovih potreb ter posledično do lažjega in kakovostnejšega sobivanja s pasjim prijateljem. Vse to pa prispeva tudi k boljšemu počutju tako ljudi kot tudi živali.«

 

Več predstavitev kinoloških društev pa TULE.