Državni svetnik predlagal odložilni veto na Zakon o zaščiti živali

29. septembra, 2023

Državni svetnik Anton Medved predstavlja predlog odložilnega veta na Zakon o zaščiti živali. 

Kot so poročali z Državnegga sveta RS:

  • potreben je celovit pristop k zaščiti živali;
  • institut kvalificiranega prijavitelja je nesprejemljiv, saj tečaj ne more nadomestiti potrebnega strokovnega znanja in izkušenj veterinarjev;
    pomen biovarnosti ni upoštevan;
  • zakaj so kmetje na udaru, nadzor nad primernostjo stanovanjskih prostorov za živali pa se ne izvaja;
  • video nadzor v klavnicah je sporen;
  • pri oblikovanju sprejetih zakonskih rešitev za zaščito živali ni bilo ustrezno upoštevano strokovno znanje veterinarske stroke in pravne stroke.