Splošna pravila in pogoji nagradne igre PASJA ZVEZDA 2020

Uvodne določbe

  1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre Pasja zvezda 2020, ki jo organizira Eko dežela d.o.o (revija Moj pes), Trojarjeva 20, 4000 Kranj (v nadaljevanju: organizator).

  1. člen

Nagradna igra poteka na spletni strani MojPes.com in ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre ter je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre.

Potek nagradne igre

  1. člen

Nagradna igra PASJA ZVEZDA 2020 poteka od 23. marca 2020 do vključno 12. junija 2020 do 12.00 ure preko spletne strani MojPes.com.

Nagradna igra poteka v treh krogih.

PRVI KROG

Sodelujoči sodelujejo tako, da v prvem krogu nagradne igre, ki poteka med 23.3.2020 in vključno 22.5.2020, preko obrazca na spletni strani MojPes.com oddajo fotografijo svojega psa. Vsi, ki fotografije ne morete oddati preko obrazca, jo pošljite na uredništvo@mojpes.com, ob tem pa se strinjate s splošnimi pogoji in objavo fotografije na naši spletni strani in družabnih omrežjih Moj Pes.

Vsaka fotografija naj bo shranjena na način: IME_PRIIMEK lastnika oz. osebe, ki je poslala fotografijo, nato pomišljaj -IME PSA. Torej IME_PRIIMEK-IME PSA

Vsaka oddana fotografija mora imeti jasno viden naziv lastnika in ime psa. Nepravilne prijave ne bodo upoštevane. Dovoljeni so formati slik .png in .jpeg. V primeru popolne prijave prejmete potrditveni e-mail.

DRUGI KROG

V drugem krogu nagradne igre, ki poteka med 26.5.2020 in vključno 2.6.2020 je odprto javno glasovanje za Pasjo zvezdo 2020. Vsak posameznik lahko glasuje le enkrat.

TRETJI KROG

V tretji krog, ki poteka od 3.6.2020 do 12.6. do 12.00 ure se uvrsti 50 fotografij, ki je prejelo največ glasov javnosti. V tretjem krogu lahko svoj glas za naj fotografijo oddate ponovno. Glasovi se iz drugega ne prenesejo v tretji krog, kar pomeni, da se števec glasov vseh vseh 50 fotografij, ki se uvrstijo v tretji krog s 3.6., prične z 0 glasov za posamično fotografijo.

Zmaga fotografija, ki je v tretjem krogu prejela največ glasov javnosti.

  1. člen

Oseba, ki odda fotografijo psa, mora biti njegov zakoniti lastnik. Vse spore vezane na objavo nezakonitih fotografij rešuje pristojno okrajno sodišče.

Vsak lastnik psa lahko odda zgolj po eno fotografijo svojega psa. Za posamičnega psa lastnik odda prijavo preko obrazca. V primeru, da ima lastnik več kot enega psa, prijavo lahko odda za vsakega psa posebej.

Žrebanje in objava nagrajencev

  1. člen 

    Izmed vseh sodelujočih bomo 12.6.2020 po zaključku glasovanja razglasili Pasjo zvezdo 2020.

Po zaključku nagradne igre bomo pripravili zapisnik. Zapisnik nagradne igre vsebuje: datum, uro in kraj ter čas zaključka; člane komisije; podatke o nagrajencu; uro zaključka in število glasov, ki jih je prejela zmagovalna fotografija. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Nagrajenca bomo objavili na spletni strani MojPes.com in na FB strani.

Nagrajenca bomo kontaktirali preko e-maila, ki ga je vpisal pri oddaji prijavnega obrazca.

  1. člen

PASJA ZVEZDA 2020 bo dobila svoj prostor v reviji, obiskala jo bo naša novinarska ekipa s fotografom in postala bo zvezda revije Moj Pes.

Varstvo osebnih podatkov

  1. člen

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime, priimek, e-naslov in fotografija ter ime psa. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene izvedbe te nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne, neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri in druge pomote pri sodelovanju v nagradni igri kot tudi ne za škodo iz naslova nagrade.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.

Kranj, 24.3.2020