Ali nas morajo veterinarji obveščati o roku za cepljenje proti steklini?

Obrnili smo se na pristojne in jih vprašali, ali je obveščanje o cepljenju naših psov proti steklini nujno ali je to skrb lastnikov živali?

»Ne, veterinarji niso dolžni obveščati lastnikov psov o datumu naslednjega cepljenja njihovega psa proti steklini, ker je za zagotovitev cepljenja odgovoren lastnik živali tudi iz naslova odgovornega lastništva ter po določilih veljavnih predpisov o preventivi bolezni živali, med katere spada preprečevanje pojava stekline pri živalih,« odgovarja direktorica Veterinarske zbornice Slovenije (VZS) Anita Kermavnar.

A da lastniki ne bi več negodovali ob morebitni zamudi cepljenja in za osveževanje podatkov v Centralnem registru psov, so na VZS na pobudo članov in v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, konec minulega leta začeli pisno obveščati lastnike psov o predvidenem datumu cepljenja njihovega psa. Obvestila pošiljajo lastnikom mesec dni pred tistim mesecem, v katerem mora biti pes cepljen proti steklini, z opozorilom, da mora lastnik sam preveriti v potnem listu psa, kdaj je skrajni rok za pravočasno cepljenje. Sogovornica doda, da so letos poslali že 79.954 takšnih obvestil. »Večina lastnikov je z obvestilom zadovoljna, nekateri se nam zanj celo zahvalijo,« doda direktorica.

Pripravila: Andreja Šalamon

Zakaj mora biti pes cepljen tri leta zapored?

Slovenija je od leta 2016 razglašena za državo, prosto stekline, zadnja akcija cepljenja lisic proti tej bolezni pa je predvidena za jesen 2019.

Pse bomo, kot kaže, po isti cepilni shemi cepili še naprej. Od leta 2014 je program cepljenja nekoliko drugačen, in sicer mora biti pes cepljen tri leta zaporedoma, četrto in nadaljnja cepljenja pa se izvedejo čez toliko let, kot priporoča proizvajalec cepiva; običajno čez tri. »Pri izbiri cepiva za prvo, drugo oziroma tretje cepljenje ni razlike,« pravijo na Veterinarski zbornici Slovenije. Cepivo izbere veterinar po strokovni presoji in glede na razpoložljivost na slovenskem trgu.

Toda zakaj je treba zaporedoma cepiti ravno tri leta? Kot so nam povedali različni veterinarji, so s pomočjo študije, v katero je bilo vključenih več ambulant, ugotovili, da v prvem letu po cepljenju dovolj visoko število titrov, ki naj bi zagotavljalo imunost na bolezen, razvije premajhen odstotek psov. Pri veliki večini število titrov dovolj naraste šele po tretjem zaporednem cepljenju.

A veterinarka Smiljana Nabergoj iz klinike Veterinarski inženiring opozarja, da bi bilo cepljenje proti steklini vsako leto bolj varno. »Proizvajalec cepiva namreč opozarja, da ne zagotavlja enakega odziva pri vseh cepljenih psih. To pomeni, da bosta lahko pri cepljenju na tri leta dva od desetih psov še vedno imela prenizke titre in nas bosta torej še vedno ogrožala,« pravi Nabergojeva. Boji se, da se bo zaradi migracije prosto živečih živali iz sosednjih držav, kjer je steklina še prisotna, ta prej ali slej znova pojavila tudi v Sloveniji.

Na morebiten vnovičen pojav nekaterih bolezni opozarja tudi veterinar Vice Zaninović iz PRVA-K Klinike za male živali. Ocenjuje, da je predvsem zaradi cepljenj v preteklosti epizootiološka situacija v Sloveniji trenutno ugodna, kar pomeni, da redko ugotavljajo primere parvoviroze ali pasje kuge pri lastniških psih. Opažajo pa primere teh bolezni pri psih, ki so pripeljani iz rej sumljivega slovesa. Sogovornik pričakuje povečano pojavnost teh bolezni zaradi migracij oz. selitev psov, skupaj s pojavom obolenj, ki niso bila značilna za naše območje (leišmanioza, dirofilarioza idr.). »Prav tako lahko pride do epidemij teh bolezni v primeru padca deleža precepljenosti psov v državi in okolici,« opozarja Zaninović.

Andreja Šalamun (celoten članek o cepljenju psov si lahko preberete v reviji Moj pes, junij 2019)

Nevarna in nalezljiva ni le steklina

Podobno kot pri ljudeh, so tudi pri psih nalezljive bolezni, ki lahko s svojim izbruhom ogrozijo življenje velikega deleža nezaščitenih psov. Tovrstne izbruhe pa lahko uspešno preprečujemo z ustreznim in rednim cepljenjem.

Ko govorimo o cepljenju psov, večina ljudi najprej pomisli na steklino in da je treba pse obvezno redno cepiti le proti tej nevarni bolezni. Se pa na srečo vse več skrbnikov zaveda, da je treba pse cepiti tudi proti drugim nalezljivim boleznim. Le tako jim lahko zagotovimo bolj zdravo, polno in zadovoljno življenje.


Cepljenje ni pomembno zgolj zaradi zaščite lastnega psa, ampak tudi zaradi preprečevanja širjenja kužnih bolezni med psi.


Če je namreč proti določeni bolezni cepljena dovolj številna populacija psov (vsaj 67 – 70 %), lahko s tem preprečimo širjenje in večje izbruhe nalezljivih bolezni.

V Sloveniji je obvezno cepljenje proti pasji steklini, poleg tega pa je še nekaj bolezni, proti katerim je pse priporočljivo cepiti. Med te bolezni prištevamo pasjo parvovirozo, pasjo kugo, leptospirozo, nalezljivi hepatitis psov in kužni kašelj.


Cepljenje psu ne zagotavlja zaščite za vse življenje, zato ga je treba redno ponavljati.


Večina slovenskih veterinarjev upošteva program cepljenja, pri katerem hkrati in z enim odmerkom zaščitimo psa proti vsem nalezljivim boleznim, razen proti steklini. Cepljenje proti steklini je treba opraviti posebej, lahko pa damo zdravim psom odmerek cepiva proti steklini hkrati s cepljenjem proti drugim kužnim boleznim.


Na splošno gledamo je najzgodnejše obdobje za cepljenje v starosti od 6 do 8 tednov.


Izjemoma cepimo prej le v primerih, ko se mladič nahaja v okolju, kjer se zlahka okuži s povzročitelji bolezni (v zavetiščih za živali, v vzrejališčih …) V takih primerih je lahko cepljenje zelo koristno. Vsekakor pa po navadi ni priporočljivo cepiti psičkov pred dopolnjenih četrtim ali petim tednom starosti. Drugo cepljenje priporočajo v starosti od 10 do 12 tednov, tretje cepljenje pa pri starosti od 14 do 16 tednov. Vsekakor pa je najbolje, da s eo programu cepljenja dogovorimo s svojim veterinarjem.

Boštjan Vidic, dr. vet. med