Zakaj pes laja in kako mu pomagati

Lajež je eno od naravnih in prirojenih pasjih vedenj. Nekoč je bila pri psih to zelo cenjena lastnost, saj so z laježem opozarjali na morebitne nevarnosti, med preganjanjem divjadi so lovcem sporočali, kje se nahajajo …

Danes je lajež marsikdaj problem. Čeprav so nekatere pasme bolj nagnjene k temu vedenju, je v večini primerov določen razlog, ki je psa v določenem trenutku spodbudil k lajanju.

  • Lajanje zaradi strahu

Pogost vzrok laježa je strah. Pes se lahko v določenih okoliščinah počuti neugodno, je prestrašen in želi nevarnost odgnati z lajanjem.

  • Varovanje teritorija

Psi ponavadi pričnejo lajati, ko v hišo vstopi neznana oseba ali ko zaslišijo hišni zvonec. To je bila nekoč zelo zaželena lastnost, danes pa je nasprotno.

  • Izsiljevanje pozornosti

Še zlasti bolj živahni psi želijo imeti našo pozornost in kaj hitro se naučijo, da jo lahko dobijo z laježem. S tem ko mu to vedenje prepovedujemo, pravzaprav njegovo vedenje potrjujemo, pes je dosegel svoje in je zadovoljen.

  • Ločitvena tesnoba

Če pes ne želi biti sam, lahko to začne sporočati z glasnim laježem ali celo s tuljenjem. To je lahko razvada, lahko pa posledica takoimenovane ločitvene tesnobe. Psi z oglašanjem sporočajo, da so osamljeni, se slabo počutijo in želijo imeti družbo.

Ko ugotovimo vzrok, se lahko lotimo odpravljanja neželenega vedenja:

Ignoriranje: naporna tehnika, ki zahteva vztrajnost in doslednost. Pes bo namreč vsak naš odziv na svoje lajanje razumel kot nagrado oz. potrjevanje svojega vedenja.

Odstranjevanje motiva: To metodo uporabljamo pri izredno teritorialnih psih. Vnemo po varovanju teritorija odpravimo tako, da mu onemogočimo pogled na mimoidoče.

Preusmerjanje pozornosti: Manjši psi se pogosto zaradi slabih izkušenj bojijo večjih psov, kar izražajo z lajanjem. Poskusimo z metodo preusmerjanja pozornosti. Ko bo naš kuža zagledal večjega psa, mu ponudimo okusen priboljšek. Na tak način bomo psa naučili, da srečanjem z večjim psom ne pomeni grožnje, ampak nekaj prijetnega.

 Odzivanje na ukaz ”Tiho!”: Če želimo psa odvaditi motečega lajanja, ga najprej naučimo, da bo lajal na ukaz. Ko bomo to dosegli, ga pričnemo učiti, da bo na povelje ”Tiho” prenehal z lajanjem. Morda se sliši malce čudno, a deluje.

Pasji lajež v bloku in zakaj policija ne more ukrepati

Bralka nam je pisala in vprašala, zakaj policija ne more ukrepati v zvezi z laježem psov v večstanovanjskih stavbah? Raziskali smo, kaj pravi zakonodaja …

Zakon o zaščiti živali določa obveznosti skrbnika psa glede oskrbe, ne glede na to, kje pes živi. Povzročanje hrupa po vsebini sodi v okvir varstva javnega reda in miru, kar ureja Zakon o varstvu javnega reda in miru, vendar v 8. členu, ki opredeljuje prekrške v zvezi s povzročanjem hrupa, pasji lajež ni izrecno omenjen.

»V zvezi z laježem psov tako policija ne more ukrepati, ker niso podani potrebni elementi prekrška,« pravijo na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Dodajajo, da v primeru motečega laježa ukrepajo sami, če gre za sum mučenja živali oziroma za sum kršitev veterinarskih predpisov.

»Torej, če je lajež posledica neprimernega ravnanja lastnika s svojim psom, je lastnika mogoče prijaviti na pristojni območni urad (OU) UVHVVR,« poudarjajo. Vendar je treba opozoriti, da uradni veterinar v stanovanje ne sme vstopiti brez privoljenja lastnika, razen če ima sodni nalog, izdan zaradi suma kaznivega dejanja mučenja živali.

Poleg naštetega ima posameznik občan vedno možnost uveljavljanja pravic tudi po sodni poti. »Stvarnopravni zakonik v 73. členu določa prepoved medsebojnega vznemirjanja in v 75. členu določa prepoved imisij. Vsakodnevni, dalj časa trajajoči pasji lajež je namreč imisija, ki jo ureja sosedsko pravo,« še povedo na UVHVVR.

Rubriko ureja: Andreja Šalamun