So pogodbe posvojitelja in zavetišča pravno zavezujoče?

Ali so pogodbe, ki jih posvojitelj psa podpiše z društvom oziroma zavetiščem ob posvojitvi, pravno zavezujoče? Kakšne so kazni v primeru njihovega neupoštevanja?

O tem, kdo in kdaj postane lastnik zapuščene živali in jo lahko oddaja novemu lastniku ter tudi pod kakšnimi pogoji, določa Zakon o zaščiti živali.

Tako šesti odstavek 31. člena pravi: »Če se z oddajo oziroma prodajo zapuščenih živali ukvarja društvo, mora glede namestitve in oskrbe živali izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za zavetišča.«

Kot povedo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), mora biti društvo, ki se v Sloveniji ukvarja z oddajo zapuščenih živali, registrirano kot zavetišče. »Pogodba velja, če je podpisana in ni v nasprotju z veljavno zakonodajo (stvarnopravnim, obligacijskim in področnim pravom). Če so zahteve v nasprotju s pogoji, ki jih določa zakonodaja, takšna pogodba ni veljavna in jo lahko stranka izpodbija oziroma je ni dolžna izvrševati pod navedenimi pogoji,« poudarjajo na ministrstvu.

Dodajo, da določanje pogodbenih kazni ni v skladu z Zakonom o zaščiti živali, saj zakon, v četrtem odstavku 31. člena pravi: »Imetnik zavetišča, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali v skladu s cenikom, ki ga potrdi svet zavetišča. Za kontrolo, nadzor ravnanja v skladu s predpisi o zaščiti živali in sankcioniranje kršitev je pristojna Inšpekcija UVHVVR. Sklepanje pogodb z društvi ali posamezniki izven RS sodi v področje mednarodnega zasebnega prava«.

Ureja: Andreja Šalamun

Steve Greig posvaja starejše pse, ki jih nihče noče

Steve Greig se je po smrti svojega psa, ki je bil njegov najboljši prijatelj in katerega ni mogel preboleti , odločil, da bo posvojil novega štirinožnega prijatelja.

Pa ne kateregakoli. Odšel je v lokalno zavetišče v Denverju in vprašal, kateri pes je najmanj zaželen. Pa se ni končalo pri tem. Danes je Greg izjemno zaposlen, saj skrbi za kar 10 ostarelih zapuščenih psov, poleg tega pa jim delajo družbo še prašiček, mačke, dve raci in nekaj kokoši.

”Starejši psi so bolj bistri. S starostjo nekako vedo, kaj hočejo. Ti psi se dobro zavedajo, kdo so in z njimi je lažje vzpostaviti odnos. Tako izpolnjujoče je, ko jih vidim srečne, da se dobro počutijo. To daje smisel vsemu,” pravi Greg.

Vir: www.huffingtonpost.com

Vir fotografij: https://www.instagram.com/wolfgang2242/