Hotel, v katerem lahko gostje (začasno) posvojijo zavetiškega psa

Shutterstock.com
‘Začasno’ v naslovu smo zapisali v oklepaj, saj gre za začasnih posvojitev malo, mnogo več je tistih gostov, ki se na psa tako navežejo, da postanejo nerazdružljivi.

Za kaj sploh gre? Hotel v ameriškem Missisippiju se je povezal z bližnjim zavetiščem in nekaj psov iz zavetišča biva v lobiju hotela. Ti psi so na voljo gostom, ki tukaj stanujejo dlje časa, na ta način pa se je v zavetišču tudi naredil prostor za nove pse, potrebne pomoči.

Hotel se nahaja blizu vojaške baze, zato je v njem veliko gostov, ki ostajajo po več mesecev. Ti lahko začasno posvojijo psa, da z njimi biva v hotelski sobi in nasploh skrbijo zanj. Program so pričeli izvajati oktobra 2018 in od takrat so kar 33 zavetiških psov oddali v tople domove. Hotelski gostje se namreč največkrat na psa tako navežejo, da se odločijo za posvojitev. Kako dobra ideja!