Zavetišče Zonzani

8. oktobra, 2018

Zavetišče pokriva občine: Braslovče, Celje, Dobrna, Laško, Ljubno, Majšperk, Mozirje, Nazarje, Poljčane, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogatec, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Trbovlje, Velenje, Vojnik, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec