Gozdne nevarnosti za našega psa

16. julija, 2020
Gozd je okolje, ki je ob nepazljivosti lahko za psa tudi nevarno. Zato je pomembno, da imamo psa v gozdu na povodcu.

Nekaj osnovnih nevarnosti, ki jih prinaša gozd, nam našteje Aleš Pičulin, strokovni sodelavec na projektu LIFE LYNX.

  • Ugriz v močerada, ki ob ugrizu iz žlez izloči strup.
  • Pes lahko požre vabo za lisice, ki je namenjena cepljenju lisic proti steklini.
  • Hranjenje z odpadki na nelegalnih odlagališčih.
  • Na kraškem svetu lahko pes med gonjo divjih živali pade v kraško jamo.
  • Manjši psi gredo med gonjo lisice ali jazbeca za njimi v jazbino.
  • Med gonjo lahko padejo v prepad.
  • Pes se lahko izgubi.
  • Pes vznemiri medveda, volka, risa ali divjega prašiča, ki se lahko brani z napadom.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa so poleg tega opozorili še na bojazen pojava virusa afriške prašičje kuge (APK) pri divjih prašičih, ki je že prisoten na Madžarskem: »Bolezen ni nevarna za ljudi ali pse, vendar so lahko vir prenosa bolezni na domače ali divje prašiče. Smrtnost prašičev je skoraj 100-odstotna. Lastniki psov morajo biti na sprehodih v naravi, še posebej v gozdu, pozorni na morebitno najdbo poginulega divjega prašiča. Če bi jih našli, potem so dolžni najdbo prijaviti, in sicer naj nemudoma pokličejo na Center za obveščanje (telefonska številka 112).«

Špela Šimenc