Življenje s psom

Kaj storiti, ko se pes izgubi …

Ko se pes izgubi, se običajno za skrbnika prične prava drama. Veliko nenamerno izgubljenih psov, se znajde v zavetišču.

Opažamo pa, da se še vedno velika večina ljudi po tem, ko opazijo, da se je njihov pes izgubil, ne obrne na zavetišče. V upanju, da je kdo opazil njihovega psa novico najpogosteje objavijo na družabnem omrežju.

Pravilnik o zaščiti hišnih živali narekuje, da je vsako izgubo psa potrebno prijaviti pristojni veterinarski organizaciji oz. najbližjemu zavetišču, v roku treh dni. Če kot lastnik izgube ne sporočimo v navedenem roku, se lahko le ta šteje kot namerna zapustitev živali, ki pa je kaznivo dejanje.

Podobno kot izgubo, zakon narekuje tudi ustrezno ravnanje ob najdbi živali. O najdeni živali je v roku 24 ur potrebno obvestiti zavetišču za zapuščene živali oz. obvestiti skrbnika, v kolikor nam je pes znan.

Nemalokrat se zgodi, da najditelji v upanju, da bi psu prihranili bivanje v zavetišču, psa posvojijo. Čeprav je to praktično onemogočeno, odkar je v veljavi člen, ki ob čipiranju zahteva vnos podatkov čipa matere, z izjemo zavetišča, ki lahko registracijo psa v Centralni register psov uredi brez znanih podatkov o izvoru psa. Najditelji s tem dejanjem prevzamejo tudi veliko odgovornost, kot je možnost prenosa morebitnih nalezljivih bolezni, pes je morda v zavetišču prijavljen v evidenco izgubljenih, vendar ni čipiran itd.

Zavetišče za zapuščene živali opravlja svojo dejavnost glede na določbe Pravilnika o pogojih za delovanje zavetišč. Vsak novo sprejeti pes mora biti čipiran, cepljen proti kužnim boleznim in steklini, veterinarsko pregledan, razparaziten, samice sterilizirane. Vsaka žival mora ob sprejemu v karanteno, saj se lahko v določenem obdobju (pri psih 10 dni), pojavijo morebitne (nalezljive) bolezni. Za vsakega psa, ne glede na kraj najdbe je v zavetišču omogočeno bivanje, ki je financirano s strani občine, za obdobje 30 dni. Večina občin ima z zavetiščem urejene medsebojne pogodbe, glede na število registriranih psov v posamezni občini (nad 800 registriranih psov mora imeti občina zagotovljen 1 namestitveni boks v zavetišču).

Sistem oskrbe zapuščenih oz. najdenih izgubljenih živali torej deluje, je pa seveda zopet vprašanje kakovosti dela posameznih zavetišč. V Sloveniji je trenutno registriranih 12 zavetišč za zapuščene živali (pse in mačke), več kot polovica jih je zasebnih.

error: Kopiranje teksta ni mogoče.