Vodja krdela je človek

22. maja, 2019
http://dogsbreedscenter.com
Pred udomačitvijo so psi živeli v krdelu, se pravi v skupnosti, ki je štela od 5 do 12 osebkov, ki so bili ponavadi v sorodu – oče, mati in potomci.

Že več kot dvanajst tisoč let pa živijo psi v skupnosti s človekom in je torej njegovo krdelo družina, v kateri živijo.

Vloga vodje krdela v naravi je zelo pomembna, odgovorna in za nosilca te vloge tudi zahtevna. V krdelu so vodja krdela in člani. Ve se, kdo je glavni, seveda pa so člani rangirani tudi drug do drugega.

V naravni skupnosti (krdelu), kjer živi pes, je med drugim vedno in vsakemu članu jasno, kje je njegovo mesto, kakšna je njegova vloga, za kaj je kdo zadolžen … Zato v takšnem krdelu ni napetosti, med vsemi živalmi vladajo prijateljski, tovariški odnosi, med njimi vlada tolerantnost in druga drugi pomagajo. V vsakem primeru pa v naravnem krdelu vlada red.

V skupnosti človek – pes mora biti seveda človek tisti, ki vodi krdelo, vlogo ”živali” alfa pa si mora zaslužiti s svojim znanjem, s sposobnostjo oz. s pravilnim ravnanjem s psom.

Zelo pomembno je, da ima vodja krdela v odnosu do psa vedno mirno in odločno energijo in seveda, da je v krdelu človek – pes, vodja človek. Če to vlogo prevzame pes, je sožitje težavno ali celo nemogoče. Enako velja za primere, če pes vlogo vodje prevzame le v odnosu do enega družinskega člana. Lahko si predstavljamo, kakšno je življenje s psom, ki je napadalen do otroka ali denimo do našega partnerja.

Človek mora biti torej v odnosu do psa vedno in povsod prvi. Velja pa pravilo: če pes ugotovi, da mu ni treba biti podrejen, bo vlogo vodje prevzel sam. Pri tem velikost in pasma psa nimata nobenega pomena.

Zelo slabo je, če vlogo vodje krdela prevzame pes. Mnogi skrbniki se sploh ne zavedajo, da se je to začelo dogajati. Dogajati se začne takole:

  • pes renči, če gredo domači mimo njega, ko se prehranjuje;
  • ne uboga ukazov;
  • postaja svojeglav …

Ko opazimo opisane znake, je čas, da se posvetujemo s strokovnjakom za vedenje psov. Prej ko bomo ukrepali, večja je možnost, da bomo v krdelu vzpostavili red, kot strokovno imenujemo sožitje ljudi in njihovih psov.

Jože Vidic (v Pes, nov družinski član)