Evakuacija hišnih ljubljenčkov – kako poteka v Sloveniji?

4. marca, 2022

V primeru, da pride do naravnih ali drugih nesreč, si vsak lastnik živali želi biti kar najbolj pripravljen na evakuacijo svojih ljubljenčkov.

Slovenija ima v okviru državnih načrtov zaščite in reševanja, pripravljene smernice za evakuacijo živali, ki se uporabljajo glede na vrsto nesreče.

Vsak lastnik hišnih ljubljenčkov mora biti na evakuacijo pripravljen

Priporočljivo je, da se prebivalci na prizadetem območju, na katerem je predvidena evakuacija, poskušajo pripraviti tako, da imajo za svoje živali pripravljeno vse potrebno. »Ustrezne dokumente (potni list), vsaj tridnevno zalogo vode in hrane ter prenosne kletke, na katere morajo biti živali navajene. Poleg tega naj bodo ovratnice živali ali njihove kletke opremljene z imenom živali, naslovom in telefonsko številko lastnika/skrbnika ter lokacijo, ki je predvidena za nastanitev,« svetujejo na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Zelo pomembno je, da ima vsak lastnik ob ogroženosti in najavi, da obstaja možnost evakuacije, svoje živali pod nadzorom (zaprete v prostore), tako da jih ni treba loviti oz. iskati in se tako lahko izvede hitrejša evakuacija na varno.

Kako se pripraviti na evakuacijo s hišnimi ljubljenčki?

V nekaterih primerih lahko ostanejo živali doma

V primeru evakuacije hišne živali zapustijo območje s svojim lastnikom/skrbnikom. Možna je tudi evakuacija rejnih živali, vendar je pri tem potrebne več logistike. Za evakuacijo rejnih živali (predvsem večja gospodarstva) je treba zagotoviti dovolj prevoznih sredstev. Lokacije za namestitev teh živali morajo biti znane vnaprej, zanje mora biti dovolj neoporečne krme in vode ter ljudi, ki bodo te živali oskrbovali.

»Za rejne živali je bolj priporočljivo, da ostanejo na lokaciji, na katero so navajene, imetniki pa jim pred evakuacijo zagotovijo (nastavijo) večjo količino krme in vode. Tudi za hišne živali (psi, mačke), ki ostanejo doma, mora biti zagotovljena voda in hrana za več dni, po možnosti nastavljena na različnih mestih. Običajno gre za živali, ki niso navajene zaprtih prostorov (kletk) in bi njihova evakuacija predstavljala velik stres, tako zanje kot za njihove lastnike/skrbnike,« še povedo na pristojni upravi.