Aktualno

Kaj storiti, če naletimo na psa v razgretem avtomobilu?

Kdaj in kako lahko naključni mimoidoči ukrepa, če naleti na psa v razgretem avtomobilu?

»Posameznik, ki opazi zaprto žival v zaklenjenem in zaradi visokih temperatur pregretem vozilu, pravilno ravna, če o tem takoj obvesti Policijo (113), lahko tudi Center za obveščanje (112) ali Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR),« pravijo na MKGP.

»Zelo pomembno je, da prijavitelj policiji sporoči registrsko številko vozila, v katerem je zaprta žival. Če je prvi obveščen uradni veterinar, ob prijavi takoj vzpostavi kontakt s policijo zaradi pridobitve informacij o lastniku vozila. Policija skuša najprej vzpostaviti kontakt z lastnikom vozila oziroma s povezanimi osebami. Če to ni mogoče, je policija tista, ki lahko v vozilo vstopi tudi z uporabo sile. Uradni veterinar pa presodi, ali je potrebna veterinarska oskrba živali oziroma začasna namestitev živali v zavetišče,« pojasnijo. Dodajo, da obveščanje zavetišč za zapuščene živali ali društev za zaščito živali podaljša reakcijski čas, zato poudarjajo, da je treba dogodek prijaviti policiji.

»Možnost, da bi oseba sama zakonito nasilno odprla vozilo, obstaja zgolj in izključno v primeru podane skrajne sile (32. člen KZ-1), ki pa jo je v vsakem konkretnem primeru treba razlagati širše. Če skrajna sila ni podana (ali ugotovljena), je posameznik lahko odgovoren za storitev kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari po 220. členu KZ-1,« še povedo na MKGP.

Andreja Šalamun