‘Električna oz. elektronska ovratnica je škodljiva za psa’

28. oktobra, 2019
Ella_87 / Pixabay
Med slovenskimi lastniki psov je še vedno precej priljubljena vzgoja ali prevzgoja psa z električno oziroma elektronsko ovratnico.

Nasprotniki trdijo, da žival ob njeni uporabi trpi bolečine in da ni nikakršnih dokazov, da bi uporaba takšne ovratnice vodila k boljšim rezultatom kot treningi, pri katerih omenjene ovratnice ne uporabljajo.

Slovenski zakon o zaščiti živali določa, da je prepovedano izpostavljanje živali ognju, vročim, jedkim ali strupenim sredstvom ter drugim fizikalnim ali kemičnim učinkom v nasprotju z določbami tega zakona. »Prepovedano dejanje je tudi vzreja, vzgoja in šolanje na način in s pripomočki, ki živali povzročajo bolečine ali kako drugače škodijo njenemu zdravju. Same uporabe oziroma prodaje električnih ovratnic pa zakon izrecno ne prepoveduje,« na naše vprašanje odgovarjajo na Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dodajajo, da za zdaj zakonske spremembe na tem področju niso predvidene.

»Elektrošok ovratnica se šteje med tako imenovane averzivne metode. Če bi želeli s takšnim učnim procesom biti uspešni, bi moral pes ob neželenem vedenju občutiti zelo močan negativen dražljaj (bolečino), da bi se v prihodnje tega vedenja izogibal,« pravita Nina Jerot in Melani Skornšek iz CoolDog teama. Pri tem imamo dve skrajnosti: dražljaj je lahko premil, kar pomeni, da se bo vedenje v prihodnje spet pojavilo, ali pa premočan in psa sesuje. Postal bo negotov, izražati lahko začne agresivna vedenja ali pa se psihološko zapre. Prepričani sta, da je uporaba takšne ovratnice škodljiva za psa, kot dokaz pa navajata tudi vse daljši seznam držav, kjer je njena uporaba zakonsko prepovedana – Avstrija, Nemčija, Švica, Hrvaška, Škotska, Wales, Danska, Finska, Švedska, Norveška, Južna Avstralija …

Andreja Šalamon