Vedno več psov po domovih in manj po zavetiščih

Epidemija je ponekod po svetu močno vzpodbudila posvajanje živali iz zavetišč, na žalost pa tudi črni trg.

Kako pa je (bilo) v tem času v Sloveniji?

»Pri spremljanju razpoložljivih podatkov ni bilo opaziti izrazitega povečanja novih registracij psov,« pravijo na Upravi za varno hrano in varstvo rastlin (UVHVVR). »Nekatera zavetišča so podajala izjave o povečanem številu posvojitev v času epidemije, druga o zmanjšanem številu najdenih živali,« pojasnijo in dodajo, da glede na letna poročila zavetišč za zapuščene živali pri številu sprejetih in oddanih psov med leti ni večjih odstopanj. »Trend gre v smeri manj sprejetih psov v letu 2020 (1.925) v primerjavi z letom 2017 (2.359) in letom 2018 (2.514).«

»V času epidemije je tudi v Zavetišču za živali Maribor upadlo število psov, in sicer smo imeli v zavetišču skupaj pet psov,« povedo v omenjenem zavetišču in dodajo, da se je ta številka obdržala le kratek čas. Trenutno v zavetišču skrbijo za 18 psov.

Kako pa je z novimi lastniki? V Sloveniji je bilo 2. junija registriranih 243.232 psov, isti dan leta 2020 jih je bilo 236.871, leta 2014 pa 215.920. Število registriranih psov v zadnjih letih tako vztrajno raste. Na novo je bilo v obdobju od 2. junija 2020 do 1. junija 2021 registriranih 23.777, eno leto prej pa 20.107. Tudi v prejšnjih letih se je število na novo registriranih psov gibalo med 20 in 21 tisoč. »Ali je porast števila psov v Sloveniji, ki je v zadnjem letu nekaj višji kot v preteklih letih, posledica pandemije in sprememb življenjskega sloga ljudi, ni mogoče z gotovostjo odgovoriti pritrdilno, prav tako ni mogoče z gotovostjo trditi, da je imela epidemija vpliv na praznjenje zavetišč,« pravijo na UVHVVR.

Z leti se število psov veča, manjša pa se število sprejetih psov v zavetiščih, poleg tega je večji delež sprejetih psov, ki so izgubljeni in se nato vrnejo k lastniku. Delež vrnjenih psov, ki so vrnjeni lastnikom, je v letu 2017 znašal 41 odstotkov, v letu 2018 46 odstotkov in v letu 2019 51 odstotkov.

Andreja Šalamun