Vedno več psov po domovih in manj po zavetiščih

24. novembra, 2021
Epidemija je ponekod po svetu močno vzpodbudila posvajanje živali iz zavetišč, na žalost pa tudi črni trg.

Kako pa je (bilo) v tem času v Sloveniji?

»Pri spremljanju razpoložljivih podatkov ni bilo opaziti izrazitega povečanja novih registracij psov,« pravijo na Upravi za varno hrano in varstvo rastlin (UVHVVR). »Nekatera zavetišča so podajala izjave o povečanem številu posvojitev v času epidemije, druga o zmanjšanem številu najdenih živali,« pojasnijo in dodajo, da glede na letna poročila zavetišč za zapuščene živali pri številu sprejetih in oddanih psov med leti ni večjih odstopanj. »Trend gre v smeri manj sprejetih psov v letu 2020 (1.925) v primerjavi z letom 2017 (2.359) in letom 2018 (2.514).«

»V času epidemije je tudi v Zavetišču za živali Maribor upadlo število psov, in sicer smo imeli v zavetišču skupaj pet psov,« povedo v omenjenem zavetišču in dodajo, da se je ta številka obdržala le kratek čas. Trenutno v zavetišču skrbijo za 18 psov.

Kako pa je z novimi lastniki? V Sloveniji je bilo 2. junija registriranih 243.232 psov, isti dan leta 2020 jih je bilo 236.871, leta 2014 pa 215.920. Število registriranih psov v zadnjih letih tako vztrajno raste. Na novo je bilo v obdobju od 2. junija 2020 do 1. junija 2021 registriranih 23.777, eno leto prej pa 20.107. Tudi v prejšnjih letih se je število na novo registriranih psov gibalo med 20 in 21 tisoč. »Ali je porast števila psov v Sloveniji, ki je v zadnjem letu nekaj višji kot v preteklih letih, posledica pandemije in sprememb življenjskega sloga ljudi, ni mogoče z gotovostjo odgovoriti pritrdilno, prav tako ni mogoče z gotovostjo trditi, da je imela epidemija vpliv na praznjenje zavetišč,« pravijo na UVHVVR.

Z leti se število psov veča, manjša pa se število sprejetih psov v zavetiščih, poleg tega je večji delež sprejetih psov, ki so izgubljeni in se nato vrnejo k lastniku. Delež vrnjenih psov, ki so vrnjeni lastnikom, je v letu 2017 znašal 41 odstotkov, v letu 2018 46 odstotkov in v letu 2019 51 odstotkov.

Andreja Šalamun