Zanemarjanje živali lahko prijavite tudi anonimno, razlike v obravnavi ni

Ste vedeli, da zanemarjanje živali lahko prijavite tudi anonimno? Najslabše je, da se pogleda stran od živali, ki očitno trpi.

Vsakdo lahko poda prijavo za zanemarjanje živali na krajevni pristojni območni urad UVHVVR.

Kot pravijo na UVHVVR, lahko prijavo podamo tudi anonimno, razlike v obravnavi ni; so pa inšpektorji zavezani k varovanju vira prijave.

»Da lahko prijavo sploh obravnavajo, je treba podati čim bolj točne podatke o lokaciji (naslov ali vsaj približni naslov) ali o kršitelju,« opozarjajo.

Pravijo, da so nekaterim prijavam priloženi posnetki stanja, iz katerih pa ni razvidna lokacija, zato brez dodatnih informacij take prijave ne morejo obravnavati. Tudi posnetki, kopirani iz družbenih omrežij, velikokrat ne vsebujejo ustreznih podatkov o lokaciji ali o kršitelju, zgodi pa se, da so tudi tako stari, da ni mogoče podatkov pridobiti niti od upravljalca platforme.

Če prijava vsebuje dovolj podatkov, da je obravnava mogoča, preučijo njeno vsebino. »Če iz nje izhaja sum na kršitev zakonodaje, se vsaka taka prijava obravnava, prednost pa imajo tiste prijave, iz katerih je mogoče posumiti na trpljenje živali. Hitrost obravnave prijave je odvisna od razpoložljivosti uradnih veterinarjev, vendar se sumi trpljenja živali obravnavajo praviloma v tednu dni po prejetju,« povedo in dodajo, da na UVHVVR dobijo tudi prijave, ki sicer prijavljajo domnevno mučenje živali, v resnici pa gre za nerešene medsosedske odnose. »Take prijave po nepotrebnem zasedajo čas uradnih veterinarjev.«

Kontakti so dostopni tukaj. 

Andreja Šalamun