Šolanje in šport

ŠKD Logatec: Vodnike psov učijo, kako zgraditi dober odnos s psom

foto_ Andrej Kek

V občini Logatec deluje športno kinološko društvo z vadbiščem od leta 2009.

V društvu dajejo največji poudarek odnosu med tečajniki oz. vodniki in njihovimi psi. Kot pravijo, psov ne želijo le naučiti osnovnih vaj, pač pa želijo predvsem izobraziti njihove vodnike in jim pokazati, kako lahko na psu prijazen način zgradijo dober odnos.

foto Andrej Kek

Želijo si še več povezovanja

»V Logatcu in okolici pozitivno opažamo vedno več interesa za vzgojo in šolanje psov, kar nas zelo veseli,« povedo v Športno kinološkem društvu Logatec in dodajo, da se trudijo, da bi v prihodnje rastel tudi interes za nadaljnje usmerjanje v kinološke discipline.

V prihodnosti pa si želijo še več povezovanja s krajevno skupnostjo in z drugimi kinološkimi društvi po Sloveniji.

Več o šolanju in športu psov pa TULE.

error: Kopiranje teksta ni mogoče.