Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba Facebook nagradne igre, ki jo organizira Eko dežela d.o.o (revija Moj pes), Trojarjeva 20, 4000 Kranj (v nadaljevanju: organizator).

2. člen

Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre ter je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre.

Potek nagradne igre

3. člen
Nagradna igra MODROST STRAIH PSOV poteka od 10.2.2020 do vključno 17.2.2020 do 10.00 ure. Sodelujoči sodelujejo tako, da v komentarju označijo osebo in zapišejo odgovor na vprašanje.

Žrebanje in objava nagrajencev

4. člen

Izmed vseh sodelujočih bomo v ponedeljek, 17.2.2020 izžrebali 2 nagrajenca, en nagrajenec prejme knjigo Modrost starih psov, drugi pa 2 vstopnici za dogodek z Elli H. Radinger, 3.3.2020 v Cankarjevem domu. Žrebanje ni javno. Žreb je naključen. Poročilo hranimo na uredništvu revije Moj pes. Zapisnik žrebanja vsebuje: datum, uro in kraj žrebanja; člane komisije; podatke o nagrajencu; uro zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Nagrajence (ime FB profila) bomo objavili na FB strani, pri nagradni igri (pod komentarji).

Varstvo osebnih podatkov

5. člen

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime FB profila. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene izvedbe te nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne, neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri in druge pomote pri sodelovanju v nagradni igri kot tudi ne za škodo iz naslova nagrade.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.

 


Kranj, 10.2.2020

error: Kopiranje teksta ni mogoče.