Splošna pravila in pogoji nagradne igre NAJ PASJI VIDEO 2021

Uvodne določbe

  1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre NAJ PASJI VIDEO 2021, ki jo organizira Eko dežela d.o.o (revija Moj pes), Trojarjeva 20, 4000 Kranj (v nadaljevanju: organizator).

  1. člen

Nagradna igra poteka na spletni strani MojPes.com in ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre ter je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre.

Potek nagradne igre

  1. člen

Natečaj NAJ PASJI VIDEO 2021 poteka od 23. februarja 2021 do vključno 10. maja 2021 do 12.00 ure preko spletne strani MojPes.com.

PRVI KROG

Sodelujoči sodelujejo tako, da v prvem krogu nagradne igre, ki poteka med 23.2.2021 in vključno 25.4.2020, preko obrazca na spletni strani MojPes.com oddajo video svojega psa. Vsi, ki video ne morete oddati preko obrazca, ga pošljite na uredništvo@mojpes.com ali uredništvu preko drugih socialnih medijev, npr. Facebook, Instagram, ob tem pa se strinjate s splošnimi pogoji in objavo videa na naši spletni strani in družabnih omrežjih, ki jih upravlja Moj Pes.

Video naj bo shranjen na način, ki tehnično omogoča lažjo obdelavo. Željen je format IME_PRIIMEK lastnika oz. osebe, ki je poslala video, nato pomišljaj -IME PSA. Torej IME_PRIIMEK-IME PSA.

Vsaka oddana prijava mora imeti jasno viden naziv lastnika in ime psa. Nepravilne prijave ne bodo upoštevane. Dovoljeni so formati videov, ki jih podpira Youtube (seznam formatov). V primeru popolne prijave prejmete potrditveni e-mail.

DRUGI KROG

V drugem krogu nagradne igre, ki poteka med 28.4.2021 in vključno 10.5.2021 bomo izžrebali zmagovalca nagradne igre, ki bo prejel vrednostni bon za nakup v spletni trgovini Husse Slovenija.

  1. člen

Oseba, ki odda video psa, mora biti njegov zakoniti lastnik. Vse spore vezane na objavo nezakonitih video posnetkov rešuje pristojno okrajno sodišče.

Vsak lastnik psa lahko odda zgolj po en video svojega psa. Za posamičnega psa lastnik odda prijavo preko obrazca. V primeru, da ima lastnik več kot enega psa, prijavo lahko odda za vsakega psa posebej.

Žrebanje in objava nagrajencev

  1. člen

    Po zaključku nagradne igre bomo pripravili zapisnik. Zapisnik nagradne igre vsebuje: datum, uro in kraj ter čas zaključka; člane komisije; podatke o nagrajencu; uro zaključka. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Nagrajenca bomo kontaktirali preko e-maila, ki ga je vpisal pri oddaji prijavnega obrazca.

  1. člen

Zmagovalec video natečaja NAJ PASJI VIDEO 2021 bo dobil bon v vrednosti 40€, ki ga lahko porabi za poljubne izdelke v spletni trgovini https://slovenia.husse.com/. Veljavnost bona je 1 leto od dneva prejema.

Varstvo osebnih podatkov

  1. člen

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime, priimek, e-naslov in video ter ime psa. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene izvedbe te nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne, neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri in druge pomote pri sodelovanju v nagradni igri kot tudi ne za škodo iz naslova nagrade.

  1. člen

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.

Kranj, 23.2.2021