Ta teden v Državnem zboru sprejeli novelo Zakona o zaščiti živali!

25. septembra, 2021
V sredo je bil pomemben dan, kajti sedaj smo res blizu spremembam in dopolnitvam precej zastarelega Zakona o zaščiti živali.

Državni zbor je v sredo, 22. septembra potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, včeraj pa ga je javnosti predstavil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in kmetijstvo dr. Jože Podgoršek: »Osebno ocenjujem, da je to pomemben korak k temu, da vendarle zagotavljamo domačim živalim boljše pogoje za njihovo življenje. To je tudi dokaz tega, da imam ničelno toleranco do kakršnega koli mučenja rejnih ali domačih živali.«

Nov Zakon predvideva strožja pravila glede posedovanja eksotičnih živali.  ”Novela uvaja listo prepovedanih in listo dovoljenih živalskih vrst. Medtem ko bodo prepovedane živalske vrste lahko le v oskrbi živalskih domov, bo lahko posameznik posedoval in skrbel za živali tistih vrst, ki bodo na seznamu dovoljenih vrst,” so zapisali v izjavi za javnost.

Novela zakona tudi natančneje določa sledljivost psa (označevanje od 8. tedna starosti dalje). Skrbniki živali in pa posamezniki, ki opravljajo dejavnosti, povezane z živalmi, bodo morali poznati potrebe in oskrbo živali –  usposabljanje za pridobitev osnovnih znanj o potrebah živali bo obvezno za osebe, ki opravljajo dejavnost povezano z živalmi in bo tudi prvi popravljalni ukrep v primeru, da so pri nadzoru ugotovljena nepravilna ravnanja pri oskrbi živali.

”Novela uvaja dokazovanje lastništva mačke z označitvijo mačke in vpisom v centralni register živali. Omogočene so dodatne akcije lokalnih skupnosti za povečanje sterilizacije in kastracije ki pripeljejo do zmanjševanja števila zapuščenih mačk v posameznih lokalnih okoljih,” so še zapisali v izjavi za javnost.