Za nujno veterinarsko pomoč lahko pokličete tudi 112

Na številki 112 mora biti dosegljiva tudi nujna veterinarska pomoč, česar pa veliko lastnikov živali ne ve.

Številka 112 za nujno pomoč se uporablja že od leta 1991 in se uporabi vedno, kadar gre za klic v sili. Sem pa sodi tudi nujna veterinarska pomoč.

Kot je opredeljeno v določilih delovanja te brezplačne številke, sem sodi tudi nujen veterinarski klic: Evropska zveza je leta 1998 z direktivo podrobneje določila delovanje in storitve enotne številke za klic v sili 112. Predpisala je, da morajo biti klici stacionarnih in mobilnih telefonov ter iz telefonskih govorilnic brezplačni. Predpisala je tudi, da mora biti na tej številki ljudem dosegljiva nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, nujna veterinarska pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot in policije, četudi v državi delujejo druge nacionalne številke klica v sili.