Pasja prehrana: V letu 2018 neskladnih več kot polovica deklaracij

30. marca, 2020
Pasja prehrana je velik posel in tudi tu proizvajalci iščejo bližnjice. Nadzor nad spoštovanjem zakonodaje s področja hrane za živali pri nosilcih dejavnosti poslovanja s krmo izvaja UVHVVR.

Nadzor se izvaja z različnimi tehnikami in sredstvi nadzora (npr. redni nadzor, posebni nadzor, vzorčenje krme, analiza …).

V letu 2018 (podatkov za lani še ni) so tako izvedli 92 inšpekcijskih pregledov glede označevanja krme, od tega jih je bilo 44 odstotkov izvedenih pri proizvajalcih krme v Sloveniji, osem odstotkov pri uvoznikih krme iz tretjih držav in 48 odstotkov pri posrednikih, ki niso uvozniki.

Kot pravijo na UVHVVR, je bilo neskladnih več kot polovica (52 odstotkov) deklaracij krmnih proizvodov. »V šestih primerih smo ugotovili, da je odgovorna oseba za navedbe na oznaki v drugi državi članici EU. V teh primerih smo o ugotovljenih neskladnostih seznanili pristojni organ države, kjer je ta oseba bila, in zaprosili za njihovo asistenco preko sistema za administrativno pomoč in sodelovanje (AAC),« pojasnijo na UVHVVR.

Odvzeli so tudi 16 vzorcev in analizirali kakovostne parametre. Od tega so dvanajstim pregledali surove beljakovine, kalcij in fosfor, enajstim surove maščobe, surovi pepel in surove vlaknine, devetim natrij, magnezij, metionin in lizin, dvema pa cistin. V dveh primerih so ugotovili odstopanja v sestavi v povezavi z navedbami glede sestave (surovega pepela, surove vlaknine in metionina) na oznaki. »V enem primeru je bil proizvod, ki je bil namenjen psom, neustrezno kategoriziran,« so pojasnili na UVHVVR.

Med drugim so v letu 2018 inšpektorji v proizvodnih obratih hrane za hišne živali, ki je živalskega izvora (ki dajejo na trg surovo hrano za pse), preverjali izpolnjevanje mikrobioloških standardov.

»Štirje vzorci surove hrane za pse niso ustrezali mikrobiološkim merilom, saj so imeli previsoko število enterobakterij. V enem primeru je bila v vzorcu surove hrane za pse ugotovljena tudi Salmonella Saintpaul,« povedo na upravi in dodajo, da je bila vzrok za mikrobiološko neskladnost »nezadostna pazljivost pri opravljanju dejavnosti proizvodnje krme oziroma slabi higienski standardi in/ali slaba kakovost surovine.«

Kaj vse mora biti zapisano na deklaraciji?

Kot pravi Tanja Kožuh iz družbe Iris, mora deklaracija na pasji hrani vsebovati vse zakonsko predpisane elemente:

  • OPIS IZDELKA: informacija o tem, ali je hrana popolna ali dopolnilna ter za katero vrsto živali je namenjena.
  • ANALITSKE SESTAVINE: podatki o vsebnosti surovih beljakovin, surovih maščob, surovega pepela (mineralov), surovih vlaknin in vlage.
  • SESTAVINE: točen podatek o sestavi in točnem deležu sestavin, pri čemer so navedene po padajočem vrstnem redu glede na težo. Na prvem mestu je sestavina, ki je osnovni in glavni sestavni del hrane.
  • KRMNI DODATKI (na kg): navedba in vsebnost vitaminov, mineralov, konzervansov, barvil ipd. Uporabljajo se lahko izključno in le dodatki, ki so odobreni in uvrščeni v katalog krmnih dodatkov.
  • PRIPOROČILA IN NAVODILA ZA HRANJENJE: priporočena dnevna količina hrane glede na težo živali (starost v primeru pasjih mladičev). Ker gre za priporočilo, odmerjamo količino glede na potrebe živali.
  • POREKLO IZDELKA Z ODTISNJENO ŠTEVILKO PROIZVODNEGA OBRATA
  • NETO TEŽA IZDELKA
  • ROK UPORABNOSTI IN SERIJSKA ŠTEVILKA.

Andreja Šalamun (izsek iz prispevka o pasji prehrani, ki je bil v celoti objavljen v reviji Moj pes, feb. mar. 2020)