Očesni stik poglablja povezavo med človekom in psom

Japonski znanstvenik Miko Nagasawa je že pred časom naredil posebno raziskavo. Občasno je po pol ure opazoval 30 pasjih skrbnikov in njihovo ukvarjanje s psi. Osredotočil se je na očesni stik.

Zanimalo ga je, kako se s svojimi psi pogovarjajo, kako jih opazujejo in kako se jih dotikajo. Pozneje je skupina skrbnikov dobila navodilo, naj s svojim psom čimbolj intenzivno iščejo očesni stik. Pred začetkom preizkusa in po njem so izmerili količino hormona oksitocina v urinu skrbnika in v urinu njegovega psa. Oksitocin je hormon, ki med drugim povezuje , deluje protistresno, zmanjšuje notranjo napetost …

Izkazalo se je, da se je po intenzivnem očesnem stiku količina oksitocona pri obeh dvignila. Ko so enak poskus opravili z udomačenimi oz. krotkimi volki, v njihovem urinu niso zaznali spremenjenih količin oksitocona. Čeprav je imela očesni stik z volkom oseba, ki ga je vzgojila in ji je volk povsem zaupal.

S poskusom so znanstveniki ugotovili, da očesni stik med človekom in psom poglablja medsebojno povezanost med njima. Zelo verjetno pa se je ‘gledanje v oči’ kot ena od oblik socialnega komuniciranja pri psih razvila v tisočletjih skupnega življenja človeka in psa.

rš (objavljeno v reviji Moj pes)