Pasji lajež v bloku in zakaj policija ne more ukrepati

3. junija, 2019
Foto: freestocks-photos / Pixabay
Bralka nam je pisala in vprašala, zakaj policija ne more ukrepati v zvezi z laježem psov v večstanovanjskih stavbah? Raziskali smo, kaj pravi zakonodaja …

Zakon o zaščiti živali določa obveznosti skrbnika psa glede oskrbe, ne glede na to, kje pes živi. Povzročanje hrupa po vsebini sodi v okvir varstva javnega reda in miru, kar ureja Zakon o varstvu javnega reda in miru, vendar v 8. členu, ki opredeljuje prekrške v zvezi s povzročanjem hrupa, pasji lajež ni izrecno omenjen.

»V zvezi z laježem psov tako policija ne more ukrepati, ker niso podani potrebni elementi prekrška,« pravijo na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Dodajajo, da v primeru motečega laježa ukrepajo sami, če gre za sum mučenja živali oziroma za sum kršitev veterinarskih predpisov.

»Torej, če je lajež posledica neprimernega ravnanja lastnika s svojim psom, je lastnika mogoče prijaviti na pristojni območni urad (OU) UVHVVR,« poudarjajo. Vendar je treba opozoriti, da uradni veterinar v stanovanje ne sme vstopiti brez privoljenja lastnika, razen če ima sodni nalog, izdan zaradi suma kaznivega dejanja mučenja živali.

Poleg naštetega ima posameznik občan vedno možnost uveljavljanja pravic tudi po sodni poti. »Stvarnopravni zakonik v 73. členu določa prepoved medsebojnega vznemirjanja in v 75. členu določa prepoved imisij. Vsakodnevni, dalj časa trajajoči pasji lajež je namreč imisija, ki jo ureja sosedsko pravo,« še povedo na UVHVVR.

Rubriko ureja: Andreja Šalamun