Kastracija psov v zavetišču – zavetišča bi morala biti vzgled, pa temu velikokrat ni tako

2. marca, 2021
Problematika zapuščenih psov v zavetišču zadnja leta ostaja nespremenjena. Kaj bistvenega se na tem področju ni spremenilo.

Zavetišča še vedno beležijo najdene in izgubljene, oddane s strani lastnikov, odvzete ali zapuščene pse.

V zavetišču pes resda dobi ustrezno osnovno oskrbo (karantena, veterinarski pregled, razglistenje, cepljenje …) vendar to še vedno ni njihov dom ali okolje, kjer bi lahko živeli več let.

Edina rešitev za reševanje problematike zapuščenih psov je vzdrževanje preventive, ki pa jo je moč doseči z sterilizacijo in kastracijo. Tukaj bi lahko rekli, da bi ravno zavetišča morala biti za vzgled, pa temu žal ni tako. Neredki namreč še vedno oddajajo posvojiteljem nekastrirane pse.V tem dejanju sicer zakonsko ni prav nič spornega, saj Pravilnik o pogojih za delovanje zavetišča v 19. členu določa , da se psice praviloma sterilizira, mačke pa sterilizira oziroma kastrira. O izjemah odloča vodja zavetišča, ki mora v kartoteko vpisati utemeljitev svoje odločitve. Tako lahko torej zavetišče oddaja psa, ki ni kastriran in v primeru neodgovornega skrbništva postane del problematike iz katere je bil v resnici »rešen«.

Sami smo bili v času prostovoljstva celo priča, ko je vodja zavetišča za psico podobno pasmi nemški ovčar odločil, da sterilizacija ni potrebna, saj je posvojitelj izrecno povedal, da potrebuje psico za razplod. Ker, da ima majhno pokojnino in mu bo prodaja mešančkov, podobnih pasmi nemški ovčar pomagala pri povišanju dohodka. Ker Pravilnik to dovoljuje, se seveda nekatera zavetišča še vedno obračajo k minimaliziranju stroškov in stroška kastracije ne krijejo. Niti je ne priporočajo novim posvojiteljem, saj jim to ne predstavlja posebnega dobička.

Še vedno pa se pri nas najdejo tudi zavetišča, ki svoje delo jemljejo skrajno odgovorno in se zavedajo problematike zapuščenih živali. Tako zavetišče poskrbi za vsa ustrezna cepljenja, tudi revakcinacije, sterilizacijo in kastracijo oddanih psov.

Resnično upamo, da bo kmalu prišel čas, ko bo na mizah naših uradnikov zopet predlog novega Pravilnika o pogojih za delovanje zavetišč in v njem jasno definirano, kaj to pomeni odgovorno oddajanje živali.

Prednosti kastracije niso samo vzdrževanje preventive za nova nezaželena legla, temveč ima ta kratek poseg tudi vrsto drugih z zdravjem povezanih pozitivnih dejavnikov (preprečevanje nastanka nekaterih tumorjev, vedenjskih težav itd.)

Katjuša Rajovec, Zavod Muri

Več o samih postopkih kastracije in sterilizacije pa si lahko preberete tukaj.