Zloraba in mučenje živali: lani 451 prijav in 521 prekrškov, odvzeli pa so 189 živali

18. decembra, 2020
V Sloveniji kazni za zlorabo in mučenje živali določa Zakon o zaščiti živali. Za kršitev zakona je zagrožena denarna kazen, v hujših primerih pa celo zapor.

Mučenje živali je po tem zakonu vsako naklepno ravnanje ali naklepna opustitev ravnanja (skrb za žival), ki živali povzroči hujšo poškodbo, ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče se trpljenje, ki škodi njenemu zdravju, pa tudi nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali (žival lahko usmrti le veterinar).

Za kršitev zakona je zagrožena denarna kazen, v hujših primerih pa celo zapor. Tako vas lahko na primer za opustitev dejanj, ki zagotavljajo dobrobit živali, kaznujejo z 200 do 400 evri, če je bilo to storjeno naklepno in ima za posledico hujšo poškodbo, povzroča živali trpljenje, škodi zdravju ali ogroža njeno življenje, pa je zagrožena denarna kazen ali do tri leta zapora.

Podatkov o tem, koliko prijav je bilo letos zaradi zlorabe, zanemarjanja ali mučenja živali, na UVHVVR še nimajo, povedali pa so nam, da je bilo lani 451 prijav in 521 prekrškovnih postopkov, odvzeli pa so 189 živali.

»Glede kazni za mučenje živali lahko na kratko rečem samo, da so te po trenutni zakonodaji sramotno nizke,« meni poslanka Meira Hot, ki je v parlamentu ena od glasnejših zagovornic pravic živali. »Nekdo, ki žival muči, ali še več – se nad njo izživlja – bi moral za to kazensko in odškodninsko odgovarjati, prav tako bo treba tolerančni prag za malomarnost do živali spustiti, in sicer tako, da se povzročitelje primerno sankcionira, ne pa, da prevečkrat vidimo, kako eni in isti ljudje malomarno ravnajo z živalmi, zgodi pa se jim ne praktično nič,« je odločna Meira Hot.

Andreja Šalamun (celoten prispevek si lahko preberete v aktualni številki revije Moj pes)