Organiziran pokop domače živali

3. julija, 2019
Čeprav je ponekod po svetu pogrebna industrija hišnih ljubljenčkov v razcvetu, Slovenija očitno še ni dovolj privlačen trg za te storitve.

Ko nas doleti izguba in se moramo posloviti od štirinožnega prijatelja, zakon določa, da ga lahko predamo v roke veterinarski ambulanti ali kliniki (te imajo z izvajalcem veterinarsko-higienske službe sklenjene pogodbe za odvoz in primerno uničenje), lahko pa se tudi odločimo za pokop, če žival ni bila bolna. V skladu s Pravilnikom o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi, lahko pokop hišnih živali opravlja registriran nosilec dejavnosti, ki ima dovoljenje za zakopavanje mrtvih hišnih živali. Organiziran pokop hišnih ljubljenčkov je trenutno v Sloveniji mogoč na mariborskem pokopališču, kjer je Pogrebno podjetje Maribor uredilo pokopališče za male živali. Drugi upravljavci pokopališč za enkrat o tem ne razmišljajo. Na ljubljanskih Žalah pravijo, da ne razpolagajo s primernimi zemljišči, poleg tega imajo druge prioritete, kot so na primer širjenja pokopališč, ki jih upravljajo, saj zmanjkuje prostora za pokopavanje ljudi.

»Prebivalcem mestne občine Ljubljana je najbližje pokopališče za male (hišne) živali ob pokopališču Dobrava v Mariboru. To pokopališče omogoča pokopavanje v krsti ali žari, raztros pepela pa ni mogoč. V povprečju opravijo dva pogreba na leto. Glede na zelo majhno število do zdaj pokopanih malih živali na pokopališču v Mariboru smo prepričani, da zmogljivosti tega pokopališča zadostujejo za potrebe cele Slovenije, zato vsem zainteresiranim svetujemo, naj se obrnejo na Pogrebno podjetje Maribor,« pravi direktor družba mag. Robert Martinčič. Pravijo, da pobud za ureditev pokopališča za hišne ljubljenčke praktično ne dobivajo, zato ocenjujemo, da je zanimanje za pokopavanje malih živali v mestni občini Ljubljana minimalno.

Andreja Šalamun