Zavetišča postajajo sodobni centri, a denarja je vedno premalo

11. oktobra, 2022
Blanka Markovič Kocen, urednica revije Moj pes; foto: Minka Dežela in Tea Nagode

Slovenija se lahko pohvali z dejstvom, da praktično nima prostoživečih psov. Vse več je izgubljenih in vse manj zapuščenih psov, kar daje vedeti, da se vedno bolj zavedamo odgovornega lastništva živali.

V zavetiščih, ki sodijo med javne gospodarske službe s podelitvijo koncesije, skušajo  pomagati čim več brezdomnim živalim tako, da jih rešijo ceste.

Občina javno službo zagotovi s podelitvijo koncesije

Občini ni treba ustanavljati lastnega zavetišča, temveč javno službo zagotovi s podelitvijo koncesije nekomu, ki te pogoje izpolnjuje. Lokalne skupnosti koncesionarja lahko izbirajo na podlagi razpisa ali neposredne podelitve koncesije. Ključni pogoji pa so odvisni od dotedanjih izkušenj, pričakovanj oziroma potreb in realnih možnostih.

Občine se med seboj tudi razlikujejo po kategorijah zapuščenih živali. Bolj urbane regije imajo več zapuščenih mačk in psov, v ruralnih okoljih pa je praviloma več prostoživečih mačk.

Novo ljubljansko zavetišče presega osnovni pojem zavetišča

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana (mnogim bolj znano kot zavetišče Gmajnice) je leta 2002 ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali in ga dala v upravljanje Javnemu zavodu Živalski vrt.

Kot poudarjajo na mestni občini, so nedavno zgradili novo zavetišče – sodoben center, ki osnovni pojem zavetišča za živali daleč presega. MOL za delovanje zavetišča namenja sredstva v skladu z letnim proračunom. Za leto 2022 višina sredstev znaša 421.000 evrov.  V ta znesek je všteto pokrivanje poslovanja zavetišča v celoti, tudi skrb za živali v skladu s protokoli zavetišča. MOL ob tem pokriva oskrbo živali neodvisno od časa bivanja in vse potrebno v skladu s predpisi in strokovnimi smernicami. V Zavetišču Ljubljana trenutno prebiva okoli 35 psov in 200 mačk.

V Obalnem zavetišču 500 živali na leto

»V letu 2021 so občine Slovenske Istre za sofinanciranje izvajanja javne službe namenile: Koper 96.900 evrov, Piran 30.000 evrov, Izola 29.500 evrov, Ankaran 6.686 evrov (cene so z vštetim DDV). Poleg tega za vzdrževanje: Koper 15.000 evrov, Piran 4.000 evrov, Izola 2.700 evrov, Ankaran 820 evrov. Za leto 2022 Mestna občina Koper načrtuje sofinanciranje izvajanja javne službe v višini 106.000 evrov (z DDV) ter dodatnih 16.000 evrov za vzdrževalna dela. Zavetišče obravnava več kot 500 živali na leto.

Zonzani

Zavetišče za zapuščene živali Zonzani v celjski regiji je zraslo iz hotela za male živali, po prenovi objekta pa so junija 2002 prejeli odločbo takratnega VURS-a o opravljanju dejavnosti zavetišča  za male živali in s tem zagotovili namestitvena mesta za 52 psov in 40 muc ter veterinarsko ambulanto za namen veterinarske oskrbe živali v zavetišču.

Trenutno je v zavetišču Zonzani 13 namestitvenih mest za pse in 30 za mačke. Vse kapacitete so polno zasedene. Občina Šentjur Zavetišču Zonzani letno namenja od 15.000 do 20.000 evrov. V letu 2021 je bilo oskrbljenih 127 zapuščenih mačk in 12 zapuščenih psov. Občina je dolžna za namestitev živali skrbeti do 30 dni.

Seznam slovenskih zavetišč za živali

 ~ povzeto po reviji Moj pes