Živali za beračenje trpijo v vročini – poziv inšpekciji

7. julija, 2022
Fotografija je simbolična

Podpredsednica Državnega zbora Meira Hot je ta teden na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin naslovila odprto pismo s pozivom, da se na terenu okrepi inšpekcijski nadzor in zagotovi sankcioniranje zavržnih dejanj zoper živali.

“Ob ekstremnih vremenskih in vročinskih razmerah je poseben poudarek potrebno nasloviti zaščiti živali, ki so v namene beračenja izpostavljene nehumanim razmeram in npr. v centru Portoroža. Dejstvo je namreč, da lahko ob neprimerni zaščiti, v določenih primerih pride do nepopravljivih zdravstvenih posledic, celo smrti živali, vse to ob velikih mukah in trpljenju slednjih pri izjemno visokih temperaturah. To je potrebno preprečiti!” je zapisala.

Podobno je naslovila tudi na pristojno Ministrstvo.

Pristojne organe poziva, da:

  • Nemudoma okrepijo inšpekcijske nadzore na terenu, še posebej v poletnem času, kruta in malomarna ravnanja z živalmi pa naj tudi ustrezno sankcionirana.
  • Okrepijo sodelovanje s policijo, z namenom povezovanja in obveščanja, da se neprimerna ravnanja z živalmi kar se da hitro odkrijejo ter tudi ustrezno sankcionirajo
  • Preučijo možnosti spremembe zakonodaje v smeri boljše zaščite in varstva živali ter predloge nemudoma posredujte pristojnemu ministrstvu.