Kaj storiti, ko našega psa napade drug pes?

20. januarja, 2022
Blanka Markovič Kocen

»Vsak pes je za ušesi kosmat,« včasih za šalo navržemo, kadar ne vemo natančno, kaj lahko od določenega psa pričakujemo oz. kako naj se vedemo ob srečanju z njim, še zlasti, če imamo na povodcu svojega štirinožnega ljubljenca. Napadi psa na psa so v praksi sicer redki, pravijo poznavalci, ne pa tudi izključeni.

Kadar pride do ugriza psa, moramo najprej poskrbeti za oskrbo poškodovane živali in ugotoviti identiteto in lastništvo psa, ki je povzročil ugriz. Lastnik psa lahko o dogodku obvesti tudi policijo, pojasnjujejo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ko pristojni območni urad prejme obvestilo o ugrizu s strani antirabične ambulante (poškodba človeka), veterinarske organizacije (poškodba drugega psa ali živali) ali s strani policije, ki je obravnavala dogodek, v postopku preveri vse navedbe in izda odločbo.

Če pride do ugriza

Če pride do ugriza, morata biti oba psa  10 dni pod nadzorom, da se izključi okužba z virusom stekline v času spopada psov. Uradni veterinar v inšpekcijskem postopku po potrebi izda odločbo, da je pes nevaren, in ga v centralnem registru hišnih živali označi za nevarnega. Nevaren pes je pes, ki ogroža okolico zaradi svoje neobvladljivosti ali kaže napadalno vedenje do človeka ali je ugriznil človeka oziroma žival.

Prevzgoja nevarnih psov

Stroški zdravljenja

Stroški zdravljenja bremenijo lastnika psa. V skladu z ugotovitvami v dokaznem postopku, ki ga je izvedel uradni veterinar v zadevi dodelitve statusa nevarnega psa, lahko lastnik psa, ki je bil napaden, terja stroške zdravljenja od lastnika psa, ki je napadel drugega psa – odškodninska odgovornost, ki je opredeljena v Obligacijskem zakoniku.

Odškodnina za ugriz psa se lahko izplača iz zavarovalne police imetnika psa. Zavarovalna vsota je sicer omejena, vendar običajno zadošča za kritje odškodnine za ugriz psa. se lastnika psov tudi medsebojno sporazumeta glede krivde oz. plačila stroškov.