Jutri obeležujemo mednarodni dan veterinarske medicine

8. decembra, 2022

Mednarodni dan veterinarske medicine obeležujemo vsako leto 9. decembra. Dan je posvečen prizadevnim veterinarskim strokovnjakom in organizacijam po vsem svetu, ki zdravijo, spodbujajo in ščitijo dobrobit živali.

Skrb za živali sega vsaj 3000 pr. n. št., ko je bil Urlugaledinna iz Mezopotamije, znan kot strokovnjak za zdravljenje živali.

Prvi zapis o veterinarski medicini je bil najden v Kahunovem papirusu, najstarejšem medicinskem besedilu v Egiptu. Kar zadeva Evropo, je prvo veterinarsko šolo leta 1761 ustanovil Francoz Claude Bourgelat kot odziv na epidemijo goveje kuge.

Razvoj veterine na Slovenskem

Za razvoj veterinarske stroke v Sloveniji je bila pomembna veterinarska šola, ki je bila ustanovljena leta 1765 na Dunaju. Tam so se šolali civilni in vojaški živinozdravniki, delujoči na ozemlju današnje Slovenije.

Po podatkih, ki so dostopni na spletni strani Veterinarske fakultete, je bila leta 1795 ustanovljena Veterinarska stolica na Mediko-kirurškem zavodu liceja v Ljubljani. Leta 1850 je začela delovati živinozdravniško-podkovska šola v Ljubljani na Poljanah. Po prvi svetovni vojni pa je bil v Ljubljani leta 1926 ustanovljen Državni bakteriološki zavod, po drugi vojni pa leta 1946 Veterinarski znanstveni zavod Slovenije. Oba sta pomembna predhodnika današnje Veterinarske fakultete, ki je bila ustanovljena leta 1953.

Hvala!

Vsak dan se veterinarski strokovnjaki neutrudno trudite rešiti življenja vaših pacientov, ne glede na ovire, ki vam stojijo na poti. Zato iskrena hvala, da ste vedno na voljo za pomoč našim hišnim ljubljenčkom in vsem ostalim živalim.